THERASUIT PEGAS

TheraSuit terapie Pegas je jedinečný soubor technik, který se zabývá nejen rehabilitací svalů, ale zapojuje i pacientovu nervovou soustavu. Jejím cílem je vytvořit a upevnit správné pohybové vzorce, které dítěti pomohou k samostatnému sedu, kleku, stoji či chůzi.

Vhodná je pro děti od 2 let s neuromuskulárními deficity, a to především pro ty s dětskou mozkovou obrnou (DMO). Pomáhá také s následky cévní mozkové příhody, nádoru mozku, invazivních i zánětlivých onemocnění mozku a různých traumat hlavy.

K tomu se používá speciální stabilizační (kosmický) obleček TheraSuit, který umožnuje specifické aktivace a relaxace chybně fungujících svalových skupin.

Jak terapie probíhá

 

Celá terapie trvá 3 až 4 týdny  2 hodiny nebo 4 hodiny denně. Před jejím zahájením fyzioterapeut stanoví rehabilitační cíle tak, aby odpovídaly aktuálnímu stavu a potřebám dítěte.

Během terapie pracuje s dítětem 1 fyzioterapeut/ka, ale není vždy v možnostech kliniky zajistit stejného terapeuta po celou dobu terapie. Díky individuálnímu přístupu může fyzioterapeut/ka navázat důvěrnější vztah s dítětem. Při terapii se pak soustředí na jeho nezintegrované primitivními reflexy a zohledňuje i jeho psychický stav.

Na terapii potřebuje dítě náhradní oblečení, svačinku, pití a plenky, pokud je nosí. Rodič se může během terapie na kratší dobu i vzdálit, je ovšem nezbytné, aby se byl pro všechny případy schopen dostavit do 10–15 minut.

Na co se může pacient těšit?

 

Léčba se zaměřuje na trvalé přepsání mapy mozku a vytvoření či upevnění správných pohybových vzorců, takže během ní fyzioterapeut/ka kombinuje jednotlivé techniky a motivační pomůcky. Vše podle možností dítěte, jeho potřeb a rehabilitačních cílů.

  • Nahřívání rašelinou – příprava na cvičení, naladění mysli a zahřátí těla
  • Neuromobilizace – speciální fyzioterapeutická technika, díky které si mozek uvědomí existenci kloubů, polohu a pohyb těla v prostoru a připraví svaly
  • Integrace primitivních reflexů – upevnění a zlepšení pohybových vzorů (používáme ji během celé terapie, neboť tyto reflexy mohou u dětí brzdit psychomotorický vývoj)
  • Analytické posilování pomocí kladkového systému – trénink se závažím ve speciální kleci, který slouží k posilování vybraných svalových skupin.
  • TheraSuit – neurorehabilitační cvičení ve speciálním oblečku, který vytváří novou paměťovou stopu (tedy informaci o tom, jak provést daný pohyb)
  • Odpočinek v relaxační místnosti Snoezelen po náročném cvičení
  • Oxygenoterapie – uklidnění mysli a regenerace unavených svalů za pomoci dýchání vzduchu obohaceného o kyslík

Podle potřeby fyziouterapeut doporučí různé rehabilitační pomůcky (MOTOmed, rehabilitační chodník a další ).

Samotnou terapií to nekončí

 

Na konci léčby terapeut vyhodnotí pokrok dítěte a sepíše závěrečnou zprávu. Následně rodičům či pověřeným zástupcům poskytne instruktáž k domácímu cvičení, aby se dosažené pokroky (motorické a kognitivní) i po skončení samotné terapie dále prohlubovaly.