NAŠE  TERAPIE

Nabízíme

 

Specializujeme se především na TheraSuit terapii, které u nás říkáme terapie Pegas a nově od dubna 2019 připravujeme terapii s ortorickým oblečkem TheraTogs Dítě k nám můžete ale objednat i na jednotlivá sezení Ergoterapie s přístupem senzorické integrace nebo na terapii ErgoPegas, která kombinuje TheraSuit s Ergoterapií.  Speciálně pro děti od narození do 2 let připravujeme BabyPegas  a od 2 let máme již připravené cvičení MiniPegas, při němž zpevňujeme hypotonické svaly, protahujeme ty spastické a připravujeme dítě na intenzivnější cvičení. A pro ty, kdo potřebují urychlit regeneraci svalů, máme připravenou Oxygenoterapii. Kterékoli dítě také může vstoupit do kouzelného Snoezelen světa, kde stimulujeme jeho smysly, což posiluje účinky ostatních terapií. Nedílnou součástí terapie je i zapojení Roboterapie, která je u nás zastoupena například Motomedem, rehabilitačním chodníkem či roborukavicí.

Nově nabízíme Canisterapii, při které se využívá kontaktu mezi dítětema psem. Pomáhá rozvoji citových a rozumových schopností nebo k relaxaci. Dále terapii Forbrain, která pomocí sluchátek využívá kostní vedení a sérii dynamických filtrů pro zprostředkování zpětné vazby uživateli jeho vlastním hlasem tak, že optimalizuje všechny složky audio-vokální smyčky, čímž zlepšuje sluchové vnímání. Zlepšuje řeč, její plynulost, paměť, pozornost, koordinaci a mnoho dalších senzorických funkcí vyúsťujících ve zlepšení v oblasti psychologické a emocionální. 

 

 

 

 

Další služby

 

Pro mimopražské rádi domluvíme slevy na bydlení v blízkosti naší kliniky.

V případě zájmu kontaktujte naši recepční na čísle +420 731 16 66 16.

   

Ubytování

   

Ubytování

Připravované služby

 

Abychom mohli dětem a jejich rodičům pomoci ještě víc, v blízké budoucnosti plánujeme svůj záběr ještě rozšířit.

  

Psychologie

  

Logopedie

  

Poradenství pro rodiče