MINIPEGAS

Mini Pegas je 2hodinová rehabilitace pro děti od 2 let nebo i starší, pro které je příliš obtížná TheraSuit terapie. Terapii zaměřujeme na integraci primitivních reflexů a zlepšení dosavadních motorických dovedností s přihlédnutím k věku dítěte.

Při tomto cvičení zpevňujeme hypotonické svaly, protahujeme ty spastické a připravujeme jej na intenzivnější cvičení, aby ve vyšším věku následně zvládli i terapii Pegas.

Jak terapie probíhá

 

Celá terapie trvá 2 až 4 týdny 2 hodiny denně. Před jejím zahájením terapie se provede vstupní prohlídka a fyzioterapeut přidělený dítěti na základě domluvy s rodičem následně stanoví cíle rehabilitační cíle tak, aby odpovídaly jeho aktuálnímu stavu a potřebám.

Během terapie pracuje s dítětem 1 fyzioterapeut/ka, ale není vždy v možnostech kliniky zajistit stejného terapeuta po celou dobu terapie. Díky individuálnímu přístupu může fyzioterapeut/ka navázat důvěrnější vztah s dítětem. Při terapii se pak soustředí na jeho nezintegrované primitivními reflexy a zohledňuje i jeho psychický stav.

Na terapii potřebuje dítě náhradní věci na převlečení, svačinku, pití a plenky, pokud je nosí. Rodič se může během terapie na kratší dobu i vzdálit, je ovšem nezbytné, aby byl pro všechny případy v dochozí vzdálenosti 10–15 minut.

Na co se může pacient těšit?

 

Jedná se o cvičení přizpůsobené vývoji dítěte, takže se podle jeho potřeb a psychomotorického vývoje soustředíme na držení hlavy, otáčení, plazení, lezení, sedy, kleky, nákroky, stoje či chůzi.

 

  • Nahřívání rašelinou – příprava na cvičení, naladění mysli a zahřátí těla
  • Neuromobilizace – speciální fyzioterapeutická technika, díky které si mozek uvědomí existenci kloubů a polohu a pohyb těla v prostoru a připraví svaly
  • Integrace primitivních reflexů – upevnění a zlepšení pohybových vzorů (používáme ji během celé terapie, neboť tyto reflexy můžou u dětí brzdit psychomotorický vývoj)
  • Cvičení pod dohledem fyzioterapeuta – zlepšení dosavadních motorických dovedností nebo nácvik nových motorických dovedností, které je individuální

Samotnou terapií to nekončí

 

Po absolvování terapie dostanou rodiče dětského klienta závěrečnou zprávu.