ERGOPEGAS

ErgoPegas kombinuje to nejlepší z TheraSuit terapie a Ergoterapie s SI přístupem. Jedná se o vyladěný soubor technik, kdy během 4 intenzivních hodin postupně dítě rozhýbemeprocvičíme s ním svaly ve speciálním TheraSuit oblečku. Následně dětského klienta ještě čeká ergoterapeutický trénink ke zlepšení praktických dovedností dle jeho potřeby.

Během terapie se zaměřujeme jak na rehabilitací svalů, tak na zapojení nervové soustavy. Naším cílem je vytvořit a upevnit správné pohybové vzorce, které malému pacientovi pomohou k samostatnému sedu, kleku, stoji či chůzi.

Vhodná je pro děti od 2 do 18 let s neuromuskulárními deficity, a to především pro ty s dětskou mozkovou obrnou (DMO). Pomáhá také s následky cévní mozkové příhody, nádoru mozku, invazivních i zánětlivých onemocnění mozku a různých traumat hlavy.

Jak terapie probíhá

 

Celá terapie trvá 2 až 4 týdny 4 hodiny denně. Před jejím zahájením vedoucí fyzioterapeut provede vstupní prohlídku a fyzioterapeut přidělený pacientovi na základě domluvy s rodičem následně stanoví rehabilitační cíle tak, aby odpovídaly jeho aktuálnímu stavu a potřebám.

Během terapie s dítětem pracuje vždy 1 fyzioterapeutka. To jí umožňuje dítě lépe poznat, přijít na jeho specifika i motivaci a zároveň navázat důvěrnější vztah. Při terapii se pak soustředí na jeho nezintegrované primitivními reflexy a zohledňuje i jeho psychický stav.

Na terapii potřebuje pacient náhradní věci na převlečení, svačinku, pití a plenky, pokud je nosí. Rodič se může během terapie na kratší dobu i vzdálit, je ovšem nezbytné, aby byl pro všechny případy v dochozí vzdálenosti 10–15 minut.

Na co se může pacient těšit?

 

Léčba se zaměřuje na trvalé přepsání mapy mozku a vytvoření či upevnění správných pohybových vzorců, takže během ní fyzioterapeutka kombinuje jednotlivé techniky a motivační pomůcky. Vše podle možností pacienta, jeho potřeb a rehabilitačních cílů.

 

  • Nahřívání rašelinou – příprava na cvičení, naladění mysli a zahřátí těla
  • Neuromobilizace – speciální fyzioterapeutická technika, díky které si mozek uvědomí existenci kloubů a polohu a pohyb těla v prostoru a připraví svaly
  • Integrace primitivních reflexů – upevnění a zlepšení pohybových vzorů (používáme ji během celé terapie, neboť tyto reflexy můžou u dětí brzdit psychomotorický vývoj)
  • Posilování pomocí kladkového systému  trénink se závažími ve speciální kleci, které slouží k nácviku normálního pohybového vzoru vybraných svalů
  • TheraSuit – neurorehabilitační cvičení ve speciálním oblečku, který vytváří novou paměťovou stopu (tedy informaci o tom, jak provést daný pohyb)
  • Ergoterapie – dle potřeby zapojujeme míčkovou facilitaci, taping a různé rehabilitační pomůcky (MOTOmed, rehabilitační chodník a další)

Samotnou terapií to nekončí

 

Na konci léčby fyzioterapeutka vyhodnotí pokrok dítěte a sepíše závěrečnou zprávu. Následně rodičům či pověřeným zástupcům poskytne instruktáž k domácímu cvičení, aby se dosažené pokroky (motorické a kognitivní) i po skončení samotné terapie dále prohlubovaly.