BABYPEGAS

BabyPegas je určený nejen pro předčasně narozené děti, kterým naše zkušená fyzioterapeutka poradí s psychomotorickým vývojem a doporučí jim vhodné pomůcky a hračky.

Fyzioterapeutka se zabývá již řadu let problematikou dětí s poruchou psychomotorického vývoje, mezi které se řadí děti s perinatální zátěží, patologickým nálezem, genetickými syndromy.

Během svých terapií využívá několika rehabilitačních technik, které lze nakombinovat pro danou problematiku dítěte. 

Nedílnou součástí terapií je také „Handling“, kterým budou společně s terapií rodiče provázeni.

Terapie probíhá jednou týdně.