ARMANDI NEUROSTIM METHOD

ARMANDI NEUROSTIM METHOD

Unikátní metoda, která propojuje principy a techniky rehabilitace pacientů s onemocněním CNS (centrální nervové soustavy) s organickým poškozením a s výraznými syndromy bolesti

Součástí terapie je metoda bioakustické korekce, kdy na dětského klienta jsou nasazena sluchátka a na jeho hlavě jsou upevněna čidla, která zaznamenávají parametry EEG. Poté začne pacient poslouchat hudbu, která v podstatě reprezentuje elektrické signály mozku přeměněné na akustické vlny (viz obrázek).

Metoda bioakustické korekce umožňuje aktivovat funkční rezervy mozku, omezit projevy funkční nezralosti. 🧠

U metody bioakustické korekce se akustická stimulace uskutečňuje zvuky, jejichž kmitočtově-časová struktura je vytvářena podle zákona vlastní mozkové aktivity a bere v úvahu charakteristiky odpovědí mozkových struktur, zejména limbických a mezolimbických systémů, které poskytují procesy samoregulace, motivace a podpory.

Indikace pro použití metody bioakustické korekce:
-porucha hyperaktivity s deficitem pozornosti, zpoždění vývoje psychických a řečových funkcí, autismus, poruchy autistického spektra, neuróza, neuróze podobná onemocnění, fukční enuréza, tiky, hyperkinéze s tiky, syndrom obsedantního pohybu, dissomnie – poruchy spánku, následky traumatického poranění mozku, léčba neurotických, neurologických poruch

 

Pro koho je terapie vhodná

 

Terapie je určena pro jakoukoliv věkovou skupinu – děti, ženy, muži, senioři, sportovci.                                                                         

Diagnózy: Dětská mozková obrna, Autismus, Neuroonkologičtí pacienti, ADHD, Skolióza, Roztroušená skleróza, Vyjádřený syndrom bolesti

Co všechno je součástí terapie

 

Je to jedinečný intenzivní pohybový koncept, který propojuje principy a techniky v rehabilitaci.

Součástí terapie je: BAK (Biologická akustická korekce), EMG a EEG biofeedback terapie,Biofeedback trenažér,Kinesiotaping, Reflexní cvičení podle Vojty, Metoda vibrační terapie pomocí vibrační podložky,Transkraniální a transvertebrální mikropolarizace,Metodika funkční regulace pohybů,Korekce posturologických poruch v ortopedii a neurologii