TERAPIE TANCEM

Lekce tance pro děti se speciálními potřebami a postižením.

 

Jelikož na neurorehabilitační klinice Armandi Therapy Clinic věříme, že neexistují fyzické limity nebo handicapy, které by bránily našim malým klientům zažít radost z tance a hudby, nabízíme Vám pro Vaše dítě adaptivní taneční program “Labutí jezero”.

 

Jak bude taneční kurz probíhat?

 

Adaptivní taneční program bude probíhat od 23.října ve středu od 15-16 hodin v ZUŠ Bajkalská 11, Praze 10 Vršovice. Kurz povede taneční lektorka Mgr. Pravoslava Buřvalová, která má za sebou patnáctileté zkušenosti s vedením tohoto typu kurzu. V šestičlenné skupince malých tanečníků si Vaše dítě osvojí taneční variace na téma Labutí jezero.

Co Vašemu dítěti adaptivní taneční program přinese?

 

Tanec přinese Vašemu dítěti hlavně radost z pohybu a vnímání hudby. V kolektivu ostatních dětských tanečníků se bude pohybovat v rytmu tance, což příznivě vede k vylepšení v oblasti motoriky, jemné motoriky a orientace. Vaše dítě si při tanci také procvičí paměť, sluchové vnímání, nabyde nové pohybové zkušenosti a podněty, a získá skvělé kamarády.

Kdy uvidíte, co se Vaše dítě naučilo?

 

Úsilí dětí bude po absolvování taneční průpravy zakončeno vystoupením 12.ledna 2020 v Městské knihovně na adrese: Mariánské náměstí 98/1, Praha 1. Začátek (generální vystoupení) je plánovaná na 10 hodinu a premiéra začíná v 11:15 hodin. Celá akce trvá asi 1 hodinu, kdy se vystřídá v jednotlivých tanečních číslech asi 50 dětí. Délka jednoho tanečního čísla bude asi 3 minuty. Závěrečné představení je určeno rodičům a příbuzným žáků tanečního kurzu.

Proč klinika ATC podporuje taneční aktivity pro své malé klienty?

 

Adaptivní taneční program vytvoří inkluzivní komunitu, kdy si děti podle svých možností a schopností užijí krásu a ladnost tanečního pohybu. Zaměstnanci neurorehabilitační kliniky Armandi Therapy Clinic s nadšením podporují aktivity, které pomáhají všem dětem zažít fyzický i zdravotní přínos pohybu a socializace s přáteli.

Jak přihlásit dítě do tanečního kurzu?

Pokud Vás naše nabídka adaptivního tanečního kurzu oslovila, přihlaste své dítě na emailové adrese tanecni@atc.life.
Pro více informací volejte na telefonní číslo +420 723 506 514