REHABILITAČNÍ PROGRAMY

Nově pro vás připravujeme rehabilitační programy pro dospělé na adrese sídla kliniky Americká 22, Praha 2 Vinohrady.

 

Pro objednání či více informací nás kontaktujte na:
Diana Herdová
Projektová ředitelka
herdova@atc.life nebo rehabilitace@atc.life 
+420 725 894 155

 

O termínu zahájení Vás budeme včas informovat.

Ergonomická analýza pracovního místa a pracovních činností

 

Zaměřené zejména na práci s PC a s návrhem individuálního řešení včetně návrhu individuálního programu terapie a prevence funkčních obtíží pohybového aparát.
• komplexní vyšetření fyzioterapeutem – 1 hodina
• 5x terapie fyzioterapeutem – 5 hodin

Cena: 6 000,- Kč

Prevence funkčních civilizačních onemocnění páteře a kloubů

 

Základním cílem je pomocí pravidelných rehabilitací posilovat fyzickou i psychickou výkonnost klienta, kompenzace funkčních obtíží a prevence přetěžování jednotlivých struktur pohybového aparátu. Základem této terapie je pohybová aktivita, která by přesně měla odpovídat potřebám pacienta.
• preventivní vyšetření fyzioterapeutem – doba trvání 1 hodinu
• preventivní rehabilitační plán – doba trvání 3 hodiny

Cena: 4 000,- Kč

Kurz prevence funkčních obtíží páteře a kloubů při sedavém zaměstnání

 

teorie, přednáška fyzioterapeutem a ergoterapeutem – doba trvání 4 hodiny
• praktické vyzkoušení
• minimální počet 10 osob, maximální počet 20 osob

Cena: 1 000,- Kč/osobu

maximální počet 20 osob

Regeneračně rekondiční program

 

Rehabilitační péče prováděná fyzioterapeutem dle individuálně zpracovaného rehabilitačního plánu v rozsahu 7 návštěv.

Rehabilitační péče zahrnuje:
– Komplexní vyšetření fyzioterapeutem v rozsahu 1 hodiny
– cvičení s fyzioterapeutem v rozsahu 6 hodin.

Základním cílem je pomocí pravidelné rehabilitační péče posilovat fyzickou i psychickou výkonnost klienta. Obsahuje preventivní hodinové vyšetření lékařem a 6-ti hodinový preventivní rehabilitační plán. Komplexní vyšetření fyzioterapeutem zahrnuje podrobnou anamnézu, zaměřenou kromě rodinné dispozice, minulých a současných obtíží i na anamnézu sportovní, pohybovou, zjištění základních pohybových stereotypů v zaměstnání a ve volném čase. Vyšetření by mělo pomoci zjistit odchylky od fyziologického stavu v oblasti pohybového aparátu případně posoudit, zda tyto odchylky nemohou souviset s nějakým závažnějším onemocněním. V případě potřeby jsou pacientovi doporučeny kompenzační pomůcky, cvičební pomůcky, které by mohl využívat k optimalizaci svého funkčního stavu.

Na základě takto provedeného vyšetření je indikována individuální terapie u fyzioterapeuta, jejímž cílem by měla být kompenzace funkčních obtíží a prevence přetěžování jednotlivých struktur pohybového aparátu. Základem této terapie je pohybová aktivita, která by přesně měla odpovídat potřebám pacienta. V případě závažnějších obtíží může být doporučena i fyzikální terapie (elektroléčba, ultrazvuk, magnetoterapie, vodoléčba a další terapie). Fyzioterapeut na základě lékařské indikace a na základě svého podrobně provedeného kinesiologického rozboru (podrobné vyšetření pohybového aparátu včetně vyšetření pohybových stereotypů a odhalení funkčních změn pohybového aparátu, které mohou v delším časovém horizontu vést k trvalému poškození jednotlivých struktur) vytvoří pro každého pacienta individuální cvičební jednotku, která by měla postihnout jeho specifické problémy. Jednotlivé cviky jsou pacientovi podrobně vysvětleny, zdůvodněny a na dalších návštěvách je zkontrolováno, zda je pacient provádí správně eventuálně je upozorněn na chyby. V případě obtíží provádí fyzioterapeut i terapii, uvolňuje blokády, svalové napětí, snaží se o odstranění bolesti. Podstatnou součástí práce s pacientem je nácvik správných pohybových stereotypů, úprava pracovního prostředí včetně doporučení vhodného sedu, používání vhodného ergonomického nábytku eventuálně
pracovních pomůcek.

Cena: 7 000,- Kč