NÁŠ  TÝM

Bc. Lucia Vojnarovská

Bc. Lucia Vojnarovská

Vedoucí rehabilitace, fyzioterapeutka

Vzdělání:
 • Vystudovala bakalářský obor Fyzioterapeut na Slovenské zdravotnické univerzitě
Absolvované kurzy:
 • TheraSuit Method – basic
 • TheraSuit Method – advanced
 • TheraSuit Method – advanced II 
 • TheraTogs – Praktyczne zastosowanie kombinezonów rehabilitacyjnych TheraTogs u pacjentów z dysfunkcjami neurolgicznymi
 • Newborn Movement Assessment
 • Hra jako terapie
 • Dornova metoda a Breussova masáž
 • SRT Snoezelen therapy
 • Senzorická integrace
 • Kineziology Taping by K-Active
 • Kurz Spasticity – část A
 • Diagnostika a terapie dysfunkce HSSP 1. – 4. část
 • Kineziologie – Patokineziologie dolní končetiny a nohy
 • Certificate for a successful completion of training on Propriofoot Concept
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy
 • Proprioceptní neuromuskulární facilitace (PNF) a její aplikace v praxi fyzioterapeuta
 • Instruktor Nordic Walking
 • Aplikace metody Roswita Brunkow
 • Metoda dokrtora Smíška
 • Integrace reflexů horních končetin a integrace manuálních dovedností (upper limbs reflex integration and manual skill integration)
 • Diagnostika a terapie ramenního kloubu
 • Cvičitelka vodního aerobiku v mělké a hluboké vodě
Mgr. et Mgr. Helena Dudová

Mgr. et Mgr. Helena Dudová

Fyzioterapeutka, zástupkyně vedoucí rehabilitace

Vzdělání:
 • Vystudovala speciální pedagogiku na PedF MU v Brně a fyzioterapii na FTVS Univerzity Karlovy v Praze
Absolvované kurzy:
 • TheraSuit metoda
 • TheraTogs – Praktyczne zastosowanie kombinezonów rehabilitacyjnych TheraTogs u pacjentów z dysfunkcjami neurolgicznymiCertifikovaný akreditovaný vzdělávací kurz Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu 2016/10 kurz TheraSuit Method
 • Certifikovaný akreditovaný vzdělávací kurz Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Odborný kurz Lymfotaping – Terapeutické využití Temtex tapu v lymfologii
 • Certifikovaný akreditovaný vzdělávací kurz Metodický kurz – Úvod do strukturovaných hodin v konceptu Snoezelen – MSEOsvědčení o absolvování Semináře komunikace s dětmi s kombinovaným postižením zaměřený na komunikaci s využitím znakového jazyka a dalších vizuálně motorických způsobů komunikaceCertifikovaný kurz Taping – prevence poruch pohybového aparátu
 • Hra jako terapie
 • Certifikovaný kurz Constraint Induced Movement Therapy
 • Workshop Moderní operativa a fyzioterapie krční páteře
 • Odborný́ kurz Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
 • Certifikovaný kurz Manuální lymfodrenáž (s působností mimo oblast zdravotnictví)
 • Odborný kurz Míčková facilitace pro fyzioterapeuty
 • Workshop Dětská noha – podologie a fyzioterapie
 • odborný kurz Bránice – Hluboký stabilizační systém páteře s bližším pohledem na funkci a roli bránice
 • Kurz Kineziologie – patokineziologie dolní končetin a nohy
 • Odborný kurz konceptu Propriofoot
 • Kurz Akupresura v systému celotělové akupunktury
 • Odborný kurz Terapeutické využití kinesio tapu
 • Noha dítěte s dětskou mozkovou obrnou

 

Mgr. Anna Šalbabová

Mgr. Anna Šalbabová

Fyzioterapeutka

Vzdělání:
 • Vystudovala fyzioterapii na FTVS Univerzity Karlovy v Praze
Absolvované kurzy:
 • TheraSuit metoda
 • TheraTogs – Praktyczne zastosowanie kombinezonów rehabilitacyjnych TheraTogs u pacjentów z dysfunkcjami neurolgicznymi
 • Kurz terapeutického využití kineziotapingu pod záštitou Rehasport (2015)
 • Škola chůze po amputaci dolní končetiny (2016)
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii (úroveň A) (2016)
Mgr. Anna Břicháčková

Mgr. Anna Břicháčková

Fyzioterapeutka

Vzdělání:
 • Vystudovala fyzioterapii na FTVS Univerzity Karlovy v Praze
Absolvované kurzy:
 • TheraSuit Method 
 • Advanced II TheraSuit Method
 • Hra jako terapie
 • Kurz kineziotaping – Dexter Academy
 • Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové –  certifikovaný kurz absolvovaný v roce 2016 (rozsah: kineziologický rozbor, vyšetření blokád žeber, vyšetření zřetězených spasmů následkem blokád žeber, mobilizace žeber, CTh, Th, LS a SI kloubů, kontrolní vyšetření, masáž per rektum, nácvik cvičení pro ženy a pro muže)
 • Kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže – Dexter Academy
 • Kurz Medová masáž – Dexter Academy
Bc. Elizabeth Linhartová

Bc. Elizabeth Linhartová

Fyzioterapeutka

Vzdělání:
 • Obor fyzioterapie vystudovala na ČVUT, FBMI.
Absolvované kurzy:
 • TheraSuit Basic
 • TheraSuit Method
 • Rehabilitace spastické parézy A
 • Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí interaktivního multismyslového konceptu
 • Snoezelen v teorii a praxi – rozšiřující pojetí interaktivního multismyslového konceptu
 • Lokomat Basic – User
 • O Nohách, Centrum komplexní péče Sámova, Mgr. Marek Král
 • Dřep prehab-rehab, Martin Snášel
 • Core level 1, Coregym, Martina Snášel
 • Kinesiotaping – Korekční a svalové techniky, EPOS TAPE s.r.o.
 • FYZIO v pilates – lordóza a výhřez plotének, Mgr. Jakub Mertlík
 • FYZIO v pilates – práce se skoliózou, Mgr. Jakub Mertlík
 • FYZIO v pilates – kyfóza a stabilizace lopatek, Mgr. Jakub Mertlík
 • Metodický kurz – Úvod do strukturovaných hodin Snoezelen-MSE
Bc. Julie Chlebovská

Bc. Julie Chlebovská

Fyzioterapeutka

Vzdělání:
 • Obor fyzioterapie vystudovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
Absolvované kurzy:
 • TheraSuit Basic, TheraSuit Method
 • Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí interaktivního multismyslového konceptu
 • Snoezelen v teorii a praxi – rozšiřující pojetí interaktivního multismyslového konceptu
 • Metodický kurz – Úvod do strukturovaných hodin Snoezelen-MSE
 • Rehabilitace spastické parézy A
 • Lokomat Basic – User
 • Kurz Fyzioterapie u pacientů s míšní lézí, zkušenosti se spinálními pacienty
 • Informativní kurz Vojtova metoda 2. generace
 • Komplexní fyzioterapie dětí
Bc. Klára Vaňková

Bc. Klára Vaňková

Fyzioterapeutka

Vzdělání:
 • Vystudovala na Trenčianske univerzitě Alexandra Dubčeka v Trenčíně, fakulta Zdravotnictví, obor fyzioterapie.
Absolvované kurzy:
 • TheraSuit Method
 • INPP-The institute for neuro-physiologigal psychology (international training division)
 • lokomat, lokomat Advanced
 • Noha dítěte s DMO
 • Dornova metoda a Breussova masáž
 • Orofaciálni oblast v komplexní terapii
 • Hra jako terapie
Ingrid Svačinková

Ingrid Svačinková

Fyzioterapeutka (ambulantně)

Vzdělání:

Vystudovala Střední zdravotnickou školu obor Rehabilitační pracovník 

Atestace v oboru fyzioterapie v r. 2004

Již 20 se věnuje převážně problematice psychomotorického vývoje u dětí nedonošených a s perinatální zátěží, s poruchou senzorické integrace.

 

 

Absolvované kurzy:
 • Hipoterapie (ČR)
 • Terapie funkční ženské sterility a inkontinence dle Mojžíšové (ČR)
 • Terapie v těhotenství a šestinedělí (ČR)
 • Jóga dle Yangera (ČR)
 •  Vyšetřovánía terapie hybných poruch na bazi vývojové kineziologie (ČR)
 • Reflexní lokomoce dle V. Vojty (ČR, mezinárodní certifikát)
 • atestace z fyzioterapie
 • Rehabilitace ve sportovní medicíně (ČR)
 • NDT Basic Bobath v pediatrické praxi (Polsko- Zofia Swilling, mezinárodní certifikát)
 • Dysfunkce orofaciálního svalstva a myofunkční terapie I. (Itálie-Dr.ssa Daniela Clemente)
 • Medical Taping Concept pro Fyzioterapeuty (Holandsko-Wilma Waters)
 • Observační diagnostika pohybu dle Prechtla (Rakousko- Dr.Christa Einswpieler)
 • Senzorická integrace I. (Polsko-Dr.n.med Maria Borkowska, Monika Kastory-Bronowska)
 • NDT Baby Bobath therapy pro diagnostiku a terapii dětí s neurologickými a návaznými problémy (Izrael- Dr.Sarah Capelovitch PhD P.T)
 • Kurz přípravy horní končetiny pro funkci (ČR)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu ( ČR- Balcárková)
 • Laktační poradenství (ČR)
 • VOKS- alternativní komunikace formou výměnného obrázkového komunikačního systému (ČR- PhDr.Knapcová, Mgr. Jarolímová)
 • Refresch kurz v NDT Bobath konceptu (ČR)
 • Terapie dyspraxie (Řecko)

  2016 – Fyziologická a patologická chůze u pacientů s Dětskou mozkovou obrnou (Polsko)

 • Terapie u poruch Senzorické integrace (Polsko)
 • Noha dítěte s DMO
Bc. Zdeňka Hyttichová

Bc. Zdeňka Hyttichová

Ergoterapeutka s SI přístupem

Vzdělání:
 • Vystudovala obor Ergoterapie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • Pracuje s dětmi s poruchami autistického spektra, nerovnoměrným psychomotorickým vývojem a dětmi s potížemi v oblasti zpracování smyslových vjemů
 • Má zkušenosti s dětmi s fyzickým, mentálním i kombinovaným znevýhodněním
 • Je členkou České Asociace Ergoterapeutů a předsedkyně Asociace senzorické integrace
 • Profesní zaměření a terapeutické přístupy používané v praxi: senzorická integrace, prvky Bobath konceptu, neuro-vývojová stimulace na inhibici primárních reflexů a bazální stimulace
Absolvované kurzy:
 • Bazální stimulace
 • Autismus, komunikace s autistickými pacienty, zvláštnosti handicapu
 • Sensory Integration Theory and Intervention: Paedriatrics, modul I.
 • Early Assessment and Intervention Course for Babies and Young Children based on Bobath concepts
 • European Sensory Integration Congress
 • Neurovývojový program Pohybem se učíme I a II
 • Certifikovaný kurz Senzorické integrace 2 pod záštitou České asociace dětských Bobath terapeutů
 • Dyspraxie a MABC 2
 • Grafomotorika dětí předškolního a mladšího školního věku
 • Advanced Clinical Reasoning and Analysis Course, modul II
 • Newborn Movement Assessment
 • Hra jako terapie
 • Ergonomie psaní, rozvoj grafomotoriky a kresby
Bc. Adéla Podroužková MSc.

Bc. Adéla Podroužková MSc.

Ergoterapeutka s SI přístupem

Vzdělání:
 • University of Ulster, Birmingham, UK – Postgraduate Certificate in Sensory Integration
 • Queen Margaret University, Edinburgh, UK – Master’s degree in Occupational Therapy (Post-registration)
 •  Západočeská Univerzita V Plzni, Česká Republika – v oboru Ergoterapie
Absolvované kurzy:
 • Sensory Integration – Module 1, 2
 • Is It Sensory or Is It Behaviour?
 • Epilepsy awareness
 • Základní kurz Bazální Stimulace
 • Dys-centrum – Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
 • IC Zahrada – Rozvoj soběstačnosti dětí se zdravotním znevýhodněním
 • IC Zahrada – Hra, hravost a tvoření dětí se zdravotním znevýhodněním
 • IC Zahrada – Kompenzační pomůcky a adaptace pro děti se zdravotním znevýhodněním
 • FYZIOBESKYD – Komplexní péče o dítě s handicapem
Bc. Jana Bakun

Bc. Jana Bakun

Ergoterapeutka

Vzdělání:
 • Vystudovala obor Ergoterapie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Absolvované kurzy:
 • PANat
 • Community Focus in Occupational Therapy Practice (in Vienna, Austria)
Bc. Markéta Nývltová

Bc. Markéta Nývltová

Ergoterapeutka Hradec Králové

Vzdělání:
 • Univerzita Karlova v Praze – Ergoterapie

 

Absolvované kurzy:
 • Terapie ruky
 • Sportovní masáž
 • Kurz trenérů plavání III. třídy
 • Snoezelen v teorii i praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
Daniela Bittersmann, DiS.

Daniela Bittersmann, DiS.

Fyzioterapeut, Vitalstim terapeut

Vzdělání:
 • Vystudovala VOŠ obor fyzioterapie
 • Poskytuje poradenství rodinám obtížně krmených dětí a provádí terapii Vitalstim pro stimulaci a reedukaci polykacích svalů
Absolvované kurzy:
 • Bazální stimulace
 • Poruchy polykání 
 • Electrical stimulation and sEMG biofeedback in the treatment of dysphagia
 • Pediatric feeding: Skill or Will
 • Special populations in feeding: Global solutions for hyper-selective eaters
 • Pediatric feeding and swallowing skill acquisition around developmental milestones
Mgr. Apolena Stellarová

Mgr. Apolena Stellarová

Nutriční terapeut

Vzdělání:
 • V roce 2012 získala bakalářský titul v oboru nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě univerzity Karlovy v Praze.
 • Absolvovala navazující magisterské studium v oboru nutriční specialista na Masarykově univerzitě v Brně, kde získala magisterský titul v roce 2014.
 • Po udělení bakalářského titulu získala osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru nutriční terapeut udělované Ministerstvem zdravotnictví České republiky.
 • Absolvováním magisterského studia získala specializovanou způsobilost k realizaci preventivních i terapeutických intervencí ve výživě dětí a komunitní nutriční péče.
Mgr. Marcela Jarolímová

Mgr. Marcela Jarolímová

Speciální pedagog

Vzdělání:
 • Vystudovala Gymnázium v Novém Jičíně a PF UP v Olomouci – obor speciální pedagogika
 • Praktické zkušenosti s dětmi na speciální škole pro postižené děti
 • Je lektorkou kurzů: VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém,Podpora rozvoje řeči dětí s kombinovaným postižením, Komunikace dětí s PAS, Výchova dítěte s PAS, Metody a techniky stimulace pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí, handling a polohování žáků s kombinovaným postižením, Terapie hrou
Absolvované kurzy:
 • NDT Basic Bobath v neurovývojové terapii Bobath u dětí
 • NDT Baby Bobath pro diagnostiku a terapii dětí s neurologickými a návaznými problémy
Kristýna Hávová

Kristýna Hávová

Canisterapeutka

Vzdělání:
 • Pes Rio úspěšně absolvoval certifikované canisterapeutické zkoušky.
Absolvované kurzy:
 • Canisterapie
Silvie Koňaříková

Silvie Koňaříková

Recepční

 

Zodpoví vám obecné dotazy nebo zarezervuje ubytování. Kontaktujte ji na e-mailu
info@atc.life nebo po telefonu
na +420 731 16 66 16.

Lucie Kovaříková

Lucie Kovaříková

Recepční

 

Zodpoví vám obecné dotazy nebo zarezervuje ubytování. Kontaktujte ji na e-mailu
info@atc.life nebo po telefonu
na +420 731 16 66 16.

Absolvované kurzy:
 • Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Ergoterapie a její využití v praxi
Iveta Poštulková

Iveta Poštulková

Koordinátorka terapií

 

Dotazy ohledně termínů terapií směřujte na e-mail
koordinator@atc.life nebo
zavolejte na +420 731 16 11 16

(na klinice je Iveta k zastižení pondělí–čtvrtek 7:30–16:00)

Absolvované kurzy:
 • Psychologický kurz
MUDr. Vasil Janko

MUDr. Vasil Janko

Primář kliniky

Vzdělání:
 • Karlova Univerzita v Praze, 1. lékařská fakulta
 • Specializace v oboru Pediatrie prvního stupně
 • Specializovaná způsobilost lékaře v oboru rehabilitační a fyzikální medicína
 • Specializace v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
 • Oprávnění I. stupně odborné způsobilosti k provádění výkonů v oblasti myoskeletální mediciny v rámci indikací a kompetencí oboru zakončeného atestací
Mgr. Diana Herdová

Mgr. Diana Herdová

Projektová ředitelka

Vzdělání:
 • Anglo-Americká univerzita Aplikovaná sociologie, HR a veřejná správa Magisterské studium Diplomová práce na téma:“Doing Business in South Africa“
 • Anglo-Americká univerzita Politologie a humanitní vědy Bakalářské studium
 • Townshend International School Mezinárodní gymnázium
Absolvované kurzy:
 • Kurz vyjednávání
 • Management ve zdravotnictví
 • Rekvalifikační kurz pro personalisty
Petr Hlávka

Petr Hlávka

Personální ředitel

PhDr.Valentina Armandi

PhDr.Valentina Armandi

Generální ředitelka

Kontaktovat ji můžete na
e-mailu armandi@atc.life

Absolvované kurzy:
 • Ergoterapie a její využití v praxi
 • Snoezelen v teorii a praxi
 • Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Hra jako terapie
 • Terapie ruky
 • Dětská psychologie
Slavoj Pospíšil

Slavoj Pospíšil

Masér

Absolvované kurzy:
 • Reflexology Practicioner Level – EGYPTIANTM method and techniques of Digits International-Reflexology Institute
 • Massage and Cosmetology – Massage Therapy, Anatomy and Physiology, Medical Errors, Hydrotherapy, Massage Law
 • Pregnancy and Infant Massage
 • Advance Bodywork Therapist
 • The Silva Method
 • Hirudoterapie
 • Čokoládová masáž
 • Lymfatická drenáž
 • Aromaterapie
Shrnutí:
 • 500 hodin základní masážní školy
 • 30 hodin reflexní terapie
 • 384 hodin pokročilé masážní terapie v oboru: masáže v sedě, sportovní masáže, reflexní terapie, hydroterapie, masáže horkých kamenů, akupresurní terapie, neuromaskulární terapie, trigerpoinyová terapie
 • 50 hodin těhotenské a dětské masáže včetně novorozenců
Jana Johnson

Jana Johnson

Psychoterapeutka

Absolvované kurzy:
 • Terapeut psycho-energetické transpormace (kouč)
Shrnutí:
 • Kouč osobního rozvoje
 • Vztahový kouč
 • Kouč transformační psychologie
Mudr. Petr Geřábek

Mudr. Petr Geřábek

Garant kliniky

Vzdělání:
 • Vystudoval obor lékařství se specializací na Ortopedii na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • Je odborníkem v nejnovějších léčebných metodách se zahraničním zázemím