NÁŠ  TÝM

Bc. Lucia Vojnarovská

Bc. Lucia Vojnarovská

Vedoucí fyzioterapeutka

Vzdělání:
 • Vystudovala bakalářský obor Fyzioterapeut na Slovenské zdravotnické univerzitě
Absolvované kurzy:
 • TheraSuit Method- basic
 • TheraSuit Method– advanced
 • TheraTogs – basic
 • SRT Snoezelen therapy
 • Cvičitelka vodního aerobiku v mělké a hluboké vodě
 • Diagnostika a terapie dysfunkce HSSP 1. – 4. část
 • Kineziologie – Patokineziologie dolní končetiny a nohy
 • Certificate for a successful completion of training on Propriofoot Concept
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy
 • Proprioceptní neuromuskulární facilitace (PNF) a její aplikace v praxi fyzioterapeuta
 • Dornova metoda a Breussova masáž
 • Kineziology Taping by K-Active
 • Instruktor Nordic Walking
 • Aplikace metody Roswita Brunkow
 • Newborn Movement Assessment
 • Senzorická integrace
 • Metoda dokrtora Smíška
 • Kurz Spasticity – část A
 • Integrace reflexů horních končetin a integrace manuálních dovedností (upper limbs reflex integration and manual skill integration)
 • Advanced II TheraSuit Method
 • Diagnostika a terapie ramenního kloubu
 • Praktyczne zastosowanie kombinezonów rehabilitacyjnych TheraTogs u pacjentów z dysfunkcjami neurolgicznymi
 • Hra jako terapie
Mgr. et Mgr. Helena Dudová

Mgr. et Mgr. Helena Dudová

Fyzioterapeutka

Vzdělání:
 • Vystudovala speciální pedagogiku na PedF MU v Brně a fyzioterapii na FTVS Univerzity Karlovy v Praze
 • Získávala praxi již během studií, profesně se naplno začala věnovat fyzioterapii v Nemocnici Sušice a pokračovala přes Pink Crocodile School, Centrum Prof. Čecha, SanderVita a kliniku Axon až k nám do ATC
Absolvované kurzy:
 • TheraSuit metoda
 • TheraTogs basic
 • Odborný kurz Lymfotaping – Terapeutické využití Temtex tapu v lymfologii
 • Certifikovaný akreditovaný vzdělávací kurz Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Certifikovaný akreditovaný vzdělávací kurz Metodický kurz – Úvod do strukturovaných hodin v konceptu Snoezelen – MSE
 • Certifikovaný akreditovaný vzdělávací kurz Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu 2016/10 kurz TheraSuit Method
 • Certifikovaný kurz Constraint Induced Movement Therapy
 • Workshop Moderní operativa a fyzioterapie krční páteře
 • Odborný́ kurz Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
 • Certifikovaný kurz Manuální lymfodrenáž (s působností mimo oblast zdravotnictví)
 • Osvědčení o absolvování Semináře komunikace s dětmi s kombinovaným postižením zaměřený na komunikaci s využitím znakového jazyka a dalších vizuálně motorických způsobů komunikace
 • Odborný kurz Míčková facilitace pro fyzioterapeuty
 • Workshop Dětská noha – podologie a fyzioterapie
 • odborný kurz Bránice – Hluboký stabilizační systém páteře s bližším pohledem na funkci a roli bránice
 • Kurz Kineziologie – patokineziologie dolní končetin a nohy
 • Odborný kurz konceptu Propriofoot
 • Kurz Akupresura v systému celotělové akupunktury
 • Certifikovaný kurz Taping – prevence poruch pohybového aparátu
 • Odborný kurz Terapeutické využití kinesio tapu
 • Praktyczne zastosowanie kombinezonów rehabilitacyjnych TheraTogs u pacjentów z dysfunkcjami neurolgicznymi
 • Hra jako terapie
 • Noha dítěte s dětskou mozkovou obrnou

 

Bc. Anna Šalbabová

Bc. Anna Šalbabová

Fyzioterapeutka

Vzdělání:
 • Vystudovala fyzioterapii na FTVS Univerzity Karlovy v Praze
 • Než nastoupila k nám do ATC, Anička pracovala ve Vršovické zdravotní, na rehabilitační klinice Malvazinky, v SLL Janské Lázně a v Institutu sportovního lékařství
 • Samostatnou praxi v průběhu studia absolvovala celkem v 9 rehabilitačních zařízeních
Absolvované kurzy:
 • TheraSuit metoda
 • TheraTogs basic
 • Kurz terapeutického využití kineziotapingu pod záštitou Rehasport (2015)
 • Škola chůze po amputaci dolní končetiny (2016)
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii (úroveň A) (2016)
 • Praktyczne zastosowanie kombinezonów rehabilitacyjnych TheraTogs u pacjentów z dysfunkcjami neurolgicznymi
Mgr. Anna Břicháčková

Mgr. Anna Břicháčková

Fyzioterapeutka

Vzdělání:
 • Vystudovala fyzioterapii na FTVS Univerzity Karlovy v Praze
 • Profesně se věnuje fyzioterapii od roku 2015 a před ATC pracovala již na Poliklinice Barrandov, v Perfect Day Studiu, IPREA rehabilitace a na klinice Axon
 • Odbornou praxi absolvovala v Nemocnici Kladno, Fakultní Thomayerově nemocnici, na rehabilitační klinice Malvazinky a v rehabilitačním ústavu Kladruby u Vlašimi
Absolvované kurzy:
 • TheraSuit Method 
 • Advanced II TheraSuit Method
 • Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou Ludmily Mojžíšové –  certifikovaný kurz absolvovaný v roce 2016 (rozsah: kineziologický rozbor, vyšetření blokád žeber, vyšetření zřetězených spasmů následkem blokád žeber, mobilizace žeber, CTh, Th, LS a SI kloubů, kontrolní vyšetření, masáž per rektum, nácvik cvičení pro ženy a pro muže)
 • Kurz kineziotaping – Dexter Academy
 • Kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže – Dexter Academy
 • Kurz Medová masáž – Dexter Academy
 • Hra jako terapie
Bc. Elizabeth Linhartová

Bc. Elizabeth Linhartová

Fyzioterapeutka

Vzdělání:
 • Dokončené studium ČVUT, FBMI, obor fyzioterapie, získaný titul Bc., 2018
Absolvované kurzy:
 • TheraSuit Basic
 • TheraSuit Method
 • Rehabilitace spastické parézy A
 • Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí interaktivního multismyslového konceptu
 • Snoezelen v teorii a praxi – rozšiřující pojetí interaktivního multismyslového konceptu
 • Lokomat Basic – User
 • O Nohách, Centrum komplexní péče Sámova, Mgr. Marek Král
 • Dřep prehab-rehab, Martin Snášel
 • Core level 1, Coregym, Martina Snášel
 • Kinesiotaping – Korekční a svalové techniky, EPOS TAPE s.r.o.
 • FYZIO v pilates – lordóza a výhřez plotének, Mgr. Jakub Mertlík
 • FYZIO v pilates – práce se skoliózou, Mgr. Jakub Mertlík
 • FYZIO v pilates – kyfóza a stabilizace lopatek, Mgr. Jakub Mertlík
 • Metodický kurz – Úvod do strukturovaných hodin Snoezelen-MSE
Jana Johnsová

Jana Johnsová

Psychoterapeutka

Vzdělání:
Absolvované kurzy:
Bc. Veronika Michlová

Bc. Veronika Michlová

Ergoterapeutka

Vzdělání:
 • Vystudovala univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Ergoterapie
Absolvované kurzy:
 • Základní kurz Bazální stimulace
 • Nástavbový kurz Bazální stimulace
 • Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Metodický kurz – úvod do strukturovaných hodin v konceptu Snoezelen MSE
 • PANat se vzduchovými dlahami
 • Seminář o Senzorické integraci
 • Akreditovaný vzdělávací program Rozvoj  soběstačnosti u dětí se zdravotním znevýhodněním
 • Hra jako terapie
 • Ergonomie psaní, rozvoj grafomotoriky a kresby
 • Terapie ruky
Bc. Zdeňka Hyttichová

Bc. Zdeňka Hyttichová

Ergoterapeutka s SI přístupem

Vzdělání:
 • Vystudovala obor Ergoterapie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • Pracuje s dětmi s poruchami autistického spektra, nerovnoměrným psychomotorickým vývojem a dětmi s potížemi v oblasti zpracování smyslových vjemů
 • Má zkušenosti s dětmi s fyzickým, mentálním i kombinovaným znevýhodněním
 • Je členkou České Asociace Ergoterapeutů a předsedkyně Asociace senzorické integrace
 • Profesní zaměření a terapeutické přístupy používané v praxi: senzorická integrace, prvky Bobath konceptu, neuro-vývojová stimulace na inhibici primárních reflexů a bazální stimulace
Absolvované kurzy:
 • Bazální stimulace
 • Autismus, komunikace s autistickými pacienty, zvláštnosti handicapu
 • Sensory Integration Theory and Intervention: Paedriatrics, modul I.
 • Early Assessment and Intervention Course for Babies and Young Children based on Bobath concepts
 • European Sensory Integration Congress
 • Neurovývojový program Pohybem se učíme I a II
 • Certifikovaný kurz Senzorické integrace 2 pod záštitou České asociace dětských Bobath terapeutů
 • Dyspraxie a MABC 2
 • Grafomotorika dětí předškolního a mladšího školního věku
 • Advanced Clinical Reasoning and Analysis Course, modul II
 • Newborn Movement Assessment
 • Hra jako terapie
 • Ergonomie psaní, rozvoj grafomotoriky a kresby
Mgr. Marcela Jarolímová

Mgr. Marcela Jarolímová

Speciální pedagog

Vzdělání:
 • Vystudovala Gymnázium v Novém Jičíně a PF UP v Olomouci – obor speciální pedagogika
 • Praktické zkušenosti s dětmi na speciální škole pro postižené děti
 • Je lektorkou kurzů: VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém,Podpora rozvoje řeči dětí s kombinovaným postižením, Komunikace dětí s PAS, Výchova dítěte s PAS, Metody a techniky stimulace pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí, handling a polohování žáků s kombinovaným postižením, Terapie hrou
Absolvované kurzy:
 • NDT Basic Bobath v neurovývojové terapii Bobath u dětí
 • NDT Baby Bobath pro diagnostiku a terapii dětí s neurologickými a návaznými problémy
Daniela Bittersmann, DiS.

Daniela Bittersmann, DiS.

Fyzioterapeutka HR&PR koordinátor

Kontaktovat ji můžete na         e-mailu bittersmann@atc.life  nebo volejte  +420 734 16 66 66

Vzdělání:
 • Vystudovala VOŠ obor fyzioterapie
 • Odbornou praxi absolvovala na oddělení rehabilitace nemocnice Na Bulovce a na hipoterapii PN Bohnice
 • Poskytuje poradenství rodinám obtížně krmených dětí a provádí terapii Vitalstim pro stimulaci a reedukaci polykacích svalů
Absolvované kurzy:
 • Bazální stimulace
 • Poruchy polykání 
 • Electrical stimulation and sEMG biofeedback in the treatment of dysphagia
 • Pediatric feeding: Skill or Will
 • Special populations in feeding: Global solutions for hyper-selective eaters
 • Pediatric feeding and swallowing skill acquisition around developmental milestones
Kristýna Hávová

Kristýna Hávová

Canisterapeutka

Vzdělání:
 • Pes Rio úspěšně absolvoval certifikované canisterapeutické zkoušky.
Absolvované kurzy:
 • Canisterapie
Slavoj Pospíšil

Slavoj Pospíšil

Masér

Shrnutí:
 • 500 hodin základní masážní školy
 • 30 hodin reflexní terapie
 • 384 hodin pokročilé masážní terapie v oboru: masáže v sedě, sportovní masáže, reflexní terapie, hydroterapie, masáže horkých kamenů, akupresurní terapie, neuromaskulární terapie, trigerpoinyová terapie
 • 50 hodin těhotenské a dětské masáže včetně novorozenců
Absolvované kurzy:
 • Reflexology Practicioner Level – EGYPTIANTM method and techniques of Digits International-Reflexology Institute
 • Massage and Cosmetology – Massage Therapy, Anatomy and Physiology, Medical Errors, Hydrotherapy, Massage Law
 • Pregnancy and Infant Massage
 • Advance Bodywork Therapist
 • The Silva Method
 • Hirudoterapie
 • Čokoládová masáž
 • Lymfatická drenáž
 • Aromaterapie
Mudr. Petr Geřábek

Mudr. Petr Geřábek

Garant a primář kliniky

Vzdělání:
 • Vystudoval obor lékařství se specializací na Ortopedii na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • Je odborníkem v nejnovějších léčebných metodách se zahraničním zázemím
Iveta Poštulková

Iveta Poštulková

Koordinátorka terapií

 

Dotazy ohledně termínů terapií směřujte na
e-mail koordinator@atc.life nebo zavolejte na +420 731 16 11 16

(na klinice je Iveta k zastižení pondělí–čtvrtek 7:30–16:00)

Absolvované kurzy:
 • Psychologický kurz 
Lucie Kovaříková

Lucie Kovaříková

Recepční

 

Zodpoví vám obecné dotazy nebo zarezervuje ubytování. Kontaktujte ji na

e-mailu info@atc.life nebo po telefonu na
+420 731 16 66 16.

Absolvované kurzy:
 • Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Ergoterapie a její využití v praxi
Peter Sekáč

Peter Sekáč

Výkonný ředitel

 

Kontaktovat ho můžete na
e-mailu sekac@atc.life

Absolvované kurzy:
 • Snoezelen v teorii a praxi
 • Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
PhDr.Valentina Armandi

PhDr.Valentina Armandi

Zakladatelka a jednatelka kliniky

 

Kontaktovat ji můžete na
e-mailu armandi@atc.life

Absolvované kurzy:
 • Ergoterapie a její využití v praxi
 • Snoezelen v teorii a praxi
 • Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Hra jako terapie
 • Terapie ruky