NÁŠ TÝM – České Budějovice

Mgr. Veronika Podracká

Mgr. Veronika Podracká

Fyzioterapeutka

Vzdělání:
 • Obor fyzioterapie vystudovala na ZSF Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích a FOaZOŠ Slovenské zdravotnícké univerzity v Bratislavě
 • Po škole působila 4 roky v lázních, kde se léčí především dospělí pacienti, ale už od bakalářských studií se chtěla věnovat fyzioterapii dětí, ve které vidí velký smysl a poslání.
Absolvované kurzy:
 • Terapeutické využití Temtex Tapu
 • Diagnostika a terapie kolenního kloubu (dr. Bartosz Rutowicz)
 • Diagnostika a terapie ramenního kloub (dr. Bartosz Rutowicz)
 • Specializovaný kurz Nordic Walking pro fyzioterapeuty, lékaře, zdravotníky a cvičitele (Mgr. Miroslav Mira)
 • Mobilizace žeber dle Ludmily Mojžíšové (Mgr. Ludmila Dítětová)
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace – část A, B, C, poslední část D – přesunuto na listopad 2020
 • TheraSuit Method – basic
Mgr. Milena Plachá

Mgr. Milena Plachá

Fyzioterapeutka

Vzdělání:
 • Vystudovala střední zdravotnickou školu – obor rehabilitační pracovnice.
 • Vystudovala střední zdravotnickou školu – obor radiologický laborant.
 • Vystudovala Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích – magisterské studium na zdravotně sociální fakultě – obor psychosociální rehabilitace pro děti, dospělé a seniory.
Absolvované kurzy:
 • Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty, hybných poruch v dětském věku.
 • Refresh kurz aplikace kineziologie podle Vojtovy metody.
 • Certifikát lektorského kurzu s mezinárodní účastí,, Aby láska v rodině rozkvétala” – PhDr. Jiřina Prekopová.
 • Kurz – Kontexty klinické kineziologie – Doc.MUDr. František Véle,CSc.
Lucie Šulčíková, DiS.

Lucie Šulčíková, DiS.

Fyzioterapeutka

Vzdělání:
 • Vystudovala obor Fyzioterapie na Vyšší zdravotnické škole v Českých Budějovicích.
Absolvované kurzy:

Certifikované akreditované vzdělávací kurzy:

 • Akupresura a pneumopunktura
 • Reflexní masáž plosky nohy
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliozy
 • Kineziologie..aneb když se řekne pohyb
 • Vývojová kineziologie v manuální medicíně
 • TheraSuit Method – basic

Osvědčení o absolvování seminářů:

 • Stabilita páteře a periferních kloubů
 • Onemocnění ramenního kloubu
 • LTV po kloubních náhradách na horních a dolních končetinách
 • Bazální stimulace
 • Spinální problematika
 • Rehabilitace pacienta po CMP na JIP
 • Diagnoszika a terpaie u bolestí ramene
 • Léčebná RHB u dětí s DMO v pooperačním období
 • Apraxie
 • IV.setkání spinálních jednotek v ČR
 • Domácí péče-šance pro pacienty s cévní mozkovou příhodou
 • Kontexty klinické kineziologie II.-regulace dýchání
 • Odborná konference jihočeských neurologů
Mgr. Bc. Kristýna Sůsová

Mgr. Bc. Kristýna Sůsová

Fyzioterapeutka

Vzdělání:
 • Magisterský obor Biologie a Tělesná výchova pro střední školy na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích
 • Bakalářský obor Fyzioterapie na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské Univerzity
Absolvované kurzy:
 • Stáž na dětském oddělení a neonatologii nemocnice České Budějovice se zaměřením na terapii pomocí reflexní lokomoce dle Vojty
 • Zkušenosti se sportem handicapovaných dětí
 • Výuka plavání a vodní turistiky u dětí
 • Certifikace v oboru nutriční terapie (Clinic 21)
 • Spoluzakladatelka oboru Nutriční fyziatrie
 • Stáž u PhDr. Martina Pivce, PhD. se zaměřením na kineziologii
 • Cvičitel zdravotní tělesné výchovy
 • Sportovní masér
 • TheraSuit Method – basic
Bc. Adéla Podroužková MSc.

Bc. Adéla Podroužková MSc.

Ergoterapeutka s SI přístupem

Vzdělání:
 • University of Ulster, Belfast, Northern Ireland – Postgraduate Certificate in Sensory Integration
 • Queen Margaret University, Edinburgh, UK – Master’s degree in Occupational Therapy (Post-registration)
 • Západočeská Univerzita V Plzni, Česká Republika – v oboru Ergoterapie
Absolvované kurzy:
 • SI Practicioner Training – Module 1, 2 and 3
 • Is It Sensory or Is It Behaviour?
 • Epilepsy awareness
 • Základní kurz Bazální Stimulace
 • Dys-centrum – Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
 • IC Zahrada – Rozvoj soběstačnosti dětí se zdravotním znevýhodněním
 • IC Zahrada – Hra, hravost a tvoření dětí se zdravotním znevýhodněním
 • IC Zahrada – Kompenzační pomůcky a adaptace pro děti se zdravotním znevýhodněním
 • FYZIOBESKYD – Komplexní péče o dítě s handicapem
 • THE HANDLE Institute – HANDLE leve 1 and 2
 • Úvod do DIR-Floortime
 • Centre of Excellence – ADHD Awareness Diplom
Monika Gelhofová

Monika Gelhofová

Koordinátorka terapií

 

Dotazy ohledně termínů terapií směřujte na e-mail
koordinator@atc.life nebo
zavolejte na +420 731 16 11 16

Vzdělání:
 • Vystudovala SPŠ oděvní průmyslovku a 3 roky na UK pedagogické vzdělání – speciální pedagogika – učitelská způsobilost.
Absolvované kurzy:
 • Manažérské dovednosti
 • Správní právo – správní řízení
 • Zákon zaměstnanosti
 • Etika pro poradce
 • Projekt EUREST – školení v rámci EU
Lucie Kosta

Lucie Kosta

Asistentka ředitelky

Absolvované kurzy:
 • Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Ergoterapie a její využití v praxi
Ing. Martin Kamín

Ing. Martin Kamín

IT manager

PhDr. Valentina Armandi

PhDr. Valentina Armandi

Generální ředitelka

 

Kontaktovat ji můžete na
e-mailu armandi@atc.life

Absolvované kurzy:
 • Ergoterapie a její využití v praxi
 • Snoezelen v teorii a praxi
 • Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Hra jako terapie
 • Terapie ruky
 • Dětská psychologie
Mgr. Diana Herdová

Mgr. Diana Herdová

Ředitelka

 

Kontaktovat ji můžete na
e-mailu reditelka@atc.life

Přítomnost v kanceláři na klinice: středa 10:00–14:00

Vzdělání:
 • Anglo-Americká univerzita Aplikovaná sociologie, HR a veřejná správa Magisterské studium
 • Anglo-Americká univerzita Politologie a humanitní vědy Bakalářské studium
 • Townshend International School Mezinárodní gymnázium
Absolvované kurzy:
 • Kurz vyjednávání
 • Management ve zdravotnictví
 • Rekvalifikační kurz pro personalisty
MUDr. Vasil Janko

MUDr. Vasil Janko

Primář kliniky

Vzdělání:
 • Karlova Univerzita v Praze, 1. lékařská fakulta
 • Specializace v oboru Pediatrie prvního stupně
 • Specializovaná způsobilost lékaře v oboru rehabilitační a fyzikální medicína
 • Specializace v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
 • Oprávnění I. stupně odborné způsobilosti k provádění výkonů v oblasti myoskeletální mediciny v rámci indikací a kompetencí oboru zakončeného atestací
Mudr. Petr Geřábek

Mudr. Petr Geřábek

Garant kliniky

Vzdělání:
 • Vystudoval obor lékařství se specializací na Ortopedii na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • Je odborníkem v nejnovějších léčebných metodách se zahraničním zázemím