DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

KORONAVIRUS COVID-19

Pokud máte vy nebo vaše děti akutní zdravotní potíže, vysokou horečku nad 38 stupňů Celsia, kašel, jste dušní atd. a pobývali jste zároveň v posledních 14 dnech v rizikových zemích postižených koronavirem, nenavštěvujte neurorehabilitační kliniku ARMANDI THERAPY CLINIC, ale TELEFONICKY KONTAKTUJTE SVÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE NEBO EPIDEMIOLOGA MÍSTNÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE NA TEL.: 733 673 900. Využít můžete také kontakty HYGIENICKÉ STANICE HL. MĚSTA PRAHY NA TEL.: 773 782 856 a 773 782 850.

 

Další důležité kontakty naleznete na webových stránkách HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.

 

Mapa potvrzených výskytů ve světě na stránkách Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC)

 

Doporučená preventivní opatření Ministerstva zdravotnictví ČR proti nákaze COVID-19.

Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období:

  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
  • dodržovat základní hygienická pravidla, jako je např. správné mytí rukou
  • používat například i prostředky pro správnou dezinfekci rukou, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
  • samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku