VOJTOVA METODA

Mgr. Milena Plachá

Fyzioterapeut s dvacetiletou praxí Vojtovy metody v České republice i zahraničí.

Vojtova metoda zahrnuje včasnou diagnostiku a terapii dětí reflexní lokomocí. Reflexní lokomoce je terapeutický princip ve kterém jsou aktivovány motorické reakce, které jsou vrozené každému člověku. Čím dříve je odhalena patologie u dítěte (nejlépe do tří měsíců věku) tím lepší výsledky léčba přináší. Jedná se o léčbu nedonošených dětí, kojenců a starších dětí s poruchou hybného vývoje. 

Indikace k Vojtově metodě:

 

 • dětská mozková obrna
 • periferní parézy horních a dolních končetin
 • centrální koordinační porucha
 • asymetrické držení hlavy
 • onemocnění páteře, skolióza
 • ortopedické vady nohou, dysplazie kyčlí
 • problémy s dýcháním, polykáním, žvýkáním, sáním  
 • logopedické problémy

Vstupní prohlídka na 50 minut zahrnuje:

 

 • seznámení
 • svléknutí a obléknutí klienta
 • zhodnocení motorického vývoje dítěte
 • diagnostika a terapie (vysvětlení principu Vojtovy metody, indikace, kontraindikace, dávkování terapie…)
 • provedení praktické ukázky cvičení a edukace rodičů
 • po cvičení zhodnocení dítěte
 • dotazy rodičů

Terapie na 30 minut zahrnuje:

 

 • svléknutí a obléknutí klienta
 • zhodnocení motorického vývoje dítěte, diagnostika a terapie (kontrola cvičení rodičů, předvedení nového cviku a jeho zaučení)
 • zhodnocení terapie • dotazy rodičů

Návštěvy:

 

 • pokud se rodiče během návštěvy učí nový cvik je ideální kontrola vždy po 14 dnech
 • pokud už jsou rodiče zacvičeni, stačí návštěva 1x za měsíc Léčba je vždy s individuálním přístupem, záleží na schopnostech a přání rodičů