TERAPIE PŘÍJMU POTRAVY

Poruchy příjmu potravy u dětí

 

ARMANDI THERAPY CLINIC poskytuje vyšetření, konzultace a terapie v oblastech obtíží s jídlem u dětí. Využívá certifikovaný terapeutický SOS (sekvenčně orálně senzorický) přístup ke krmení vytvořený americkou psycholožkou Kay A. Toomey, PhD.

SOS přístup ke krmení je založen na přirozených vývojových stádiích a schopnostech krmení, které jsou typické u zdravě se vyvíjejících dětí. Soustředí se na zvyšování pocitu pohody při jídle pro dítě i jeho rodinu. Dovoluje dítěti zkoumat jídlo ve hravém a klidném prostředí, pomáhá formovat schopnost interagovat s jídlem a vytvořit si správné návyky stravování.

Komu je Terapie příjmu potravy určená:

 

Terapeutický přístup je vhodný pro děti od 6 měsíců věku, které zažívají jednu nebo více následujících obtíží:

 

  • má potíže s manipulací sousta v ústech, se žvýkáním, s polykáním,
  • odmítá jíst určité druhy nebo textury potravin a odmítá přechod na další “stupeň” jídelního žebříčku (například z kašovité stravy na pevnou),
  • odmítá potraviny určité chuti, barvy, teploty a omezeně zkouší nové potraviny a jídla,
  • je úzkostlivé a podrážené v době jídla,
  • při jídle kašle nebo se dusí,
  • má potíže s přechodem z perkutánní endoskopické gastrostomie (PEGu) nebo sondy na běžnou stravu,
  • během jídla se chová nevhodně (křičí, brečí, utíká od stolu, odhazuje jídlo, usíná),
  • trpí podváhou nebo nadváhou.

Vyšetření, konzultace a terapie: 

 

Vyšetření a konzultace (55 minut)

Po objednání vyplníte 3 dotazníky včetně 3denního jídelníčku a natočíte dítě při jídle (návod na natočení videa a dotazníky obdržíte po objednání). Po zhodnocení poskytnutých dotazníků a videa terapeutem, následuje osobní konzultace v ordinaci (55 minut). Při této konzultaci obdržíte zápis z vyšetření a individuální plán na 12 týdnů. Během konzultace bude prostor na doplnění informací a na zodpovězení Vašich otázek. Veškeré výstupy z konzultace obdržíte v písemné podobě. Konzultace probíhá většinou bez přítomnosti dítěte.

Dále můžete docházet na opakované konzultace nebo docházet na individuální terapie.

 

Opakované konzultace (55 minut)

Opakované konzultace navazují na první konzultaci. Během opakovaných konzultací hodnotíme vývoj obtíží s příjem potravy – úspěchy, výzvy, změny. Dále upravujeme strategický plán podle aktuální situace a potřeb dítěte a jeho rodiny. Výstupem konzultace je písemné shrnutí probíraných témat a další doplňkové materiály. Konzultace probíhají většinou bez přítomnosti dítěte.

 

Terapie (55 minut)

Terapie navazuje vyšetření a konzultaci v případě, že je dítě vhodným kandidátem.  V terapii se děti učí schopnosti, které jim pomůžou přijímat různé druhy potravin a jídel. Rodič nebo jiná pečující osoba má v průběhu terapie nezastupitelnou roli. Zatímco dítě získává schopnosti spojené s příjmem potravy, rodič se učí možnosti a strategie, kterými podpoří celý proces v doma. Dítě, rodič a terapeut fungují jako tým v průběhu celé terapie.

 

Vyšetření, konzultace a terapie mohou probíhat v českém nebo anglickém jazyce.

Každý čtvrtek časově dle individuální dohody mezi 8:00 – 16:00
Mgr. Jitka Ludvíčková

Objednání přes recepci ATC na tel. čísle +420 731 16 66 16