DOPLŇKOVÉ  TERAPIE

Nabízíme

 

K našim hlavním terapiím nabízíme tyto další doplňkové terapie:

Řečová a komunikační terapie

Oxygenoterapie

Snoezelen

Canisterapie

VitalStim

Ergo4brain

Již nyní přijímáme objednávky terapií na rok 2020