VITALSTIM

VitalStim® terapie je dlouhodobě a celosvětově úspěšně používaná klinickými logopedy v nemocničních zařízeních, rehabilitačních ústavech i soukromých specializovaných klinikách, které jsou zaměřeny na léčbu dysfagie a častečně na poruchy řeči (80 % dysfagie / 20 % poruchy řeči).

VitalStim® terapie je vhodná pro dospělé i dětské klienty a značně posouvá možnosti léčby dysfagie v návaznosti na standardně používané způsoby.

 

Pomáhá dětem s neurologickými diagnozami jako je dětská mozková obrna, Downův syndrom či dětem na dlouhodbé parenterální výživě (nitrožilní, sonda, PEG).

VitalStim® terapie je specializovaná forma neurosvalové elektrické stimulace vytvořena k lečbě dysfagie přes svalovou re-edukaci. Malý, pečlivě kalibrovaný proud je dodáván do svalů na krku nebo na tvářích pomocí speciálně navržených elektrod. Proud stimuluje motorické nervy v hrdle, zatímco se klient snaží vyvolat polknutí a svalovou kotrakci.

Jak terapie probíhá

 

Při vstupním vyšetření terapeut s rodiči probere celkovou anamnézu, zhodnotí závažnost obtíží, zkonzultuje techniku pití a krmení a přítomnost orální hypersenzitivity. V případě, že bude mít malý klient indikaci k použití Vitalstimu, dojde ke zkušební aplikaci.

Terapeut nejčastěji v oblasti tváří a krku nalepí speciálně tvarované elektrody, které stimulují svaly se zvyšující se intenzitou.

Terapie trvá 20 minut a je vhodné po tuto dobu dítě zabavit, ideálně oblíbenou pohádkou nebo jinou nepohybovou aktivitou, které udrží dítě v klidu po dobu terapie.