SNOEZELEN

Snoezelen je terapie, která aktivuje smysly ve speciálně vybavené místnosti. Využíváme při ní nejnovějších poznatků neuroplasticity mozku a epigenetiky. Spočívá v tom, že v bezpečném prostředí si klient vychutnává odpočinek po náročném cvičení a zároveň na něj působí množství podnětů, které mají pozitivní vliv na jeho senzoriku. A tím to zdaleka nekončí.

Snoezelen u nás probíhá v multisenzorické bezbariérové místnosti, která je perfektně izolována od rušivých vlivů. Účinkem Snoezelenu je stimulace smyslů (zraku, sluchu, hmatu, čichu, chuti, propriocepce) a integrace smyslového vnímání.

Vhodný je zejména pro osoby s vývojovými poruchami, s problémy s pozorností, s poruchou autistického spektra, pacient s diagnostikovanou dětskou mozkovou obrnou, ale také pro pacienty s mentálním nebo tělesným postižením, poruchami chování a učení, s psychickými poruchami, traumatickým poraněním mozku, pro chronicky nemocné a lidi s demencí.

Objednávat se můžete přes recepci na tel. čísle 731 16 66 16 u ergoterapeutky Zdeňky Hyttichové.

Jak terapie probíhá

 

Během terapie s dítětem pracuje vždy 1 terapeut/ka. To jí/mu umožňuje dítě lépe poznat, přijít na jeho specifika i motivaci a zároveň navázat důvěrnější vztah. Při cvičení je obzvlášť důležitá dobrovolnost aktivit – děti do ničeho nenutíme, vše se děje podle nich. Společně hledáme takové způsoby stimulace, které jsou pro ně přirozené a také příjemné.

Při Snoezelen terapii využíváme všech dostupných terapií (aroma-, muziko-, drama-, fyzio-, ergo-, ale i loutkovou apod.). V dynamickém prostředí speciálně vybavené místnosti postupně dětského klienta uvolňujeme, uklidňujeme, odstraňujeme jeho strach, vyvoláváme v něm pocit jistoty, ale současně v něm probouzíme jeho zájem a zvědavost.

Na co se může klient těšit?

 

V zatemněné místnosti, kde Snoezelen probíhá, na děti dýchá až pohádkově kouzelná atmosféra, v níž si kromě relaxace můžou užít i samotnou terapii. Ta rozvíjí nejen jejich vnímání a představivost, ale pomůže jim i navazovat a upevňovat vztahy.

Při Snoezelenu stimulujeme smysly se zřetelem na všechny 4 složky osobnosti (biologickou, psychologickou, sociální i duševní).  Záleží na typu pacientovy nemoci, jeho aktuální náladě a také fyzioterapeutově záměru. Stimulace vždy probíhá ve skvěle vybavené místnosti, kde toho na děti čeká opravdu mnoho, a to:

  • Nejrůznější typy materiálu (hmat)
  • Reprodukovaná hudba (sluch)
  • Aroma lampy (čich)
  • Optická vlákna, vodní sloup a videoprojekce (zrak)
  • Houpačka a jiné nestabilní plochy (vestibulární systém)