PSYCHOTERAPEUTICKÉ PORADENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ

Rádi bychom Vám nabídli novou službu, kterou zařazujeme do našeho portfolia. Uvědomujeme si, že soustavná péče o dítě je vyčerpávající a může přinášet dopad na psychický stav člověka,  blízké vztahy a rodinu. Proto chceme zahrnout do naši péče i tuto oblast.

Témata, která je možné v poradenství nebo terapii probrat:

  • Partnerské a rodinné vztahy

  • Děti a sourozenectví

  • Sebehodnocení a sebedůvěra

  • Práce a jak jí zakomponovat do rodinného života

  • Dlouhodobá nespokojenost a vyčerpání, smutek, hněv, prázdnota

  • Cokoliv se Vám děje a potřebovali byste poradit

Můžete přijít jednou (jednoduše to zkusit), ale také opakovaně.

Terapeutka Radka Liebezeitová, která v našem zařízení je k dispozici některé dny v dopoledních hodinách, má vzdělání jak v oboru psychoterapie a krizové intervence, tak i ve speciální pedagogice. Pracuje ve škole pro děti s kombinovaným postižením jako psychoterapeutický poradce a vede i svoji soukromou praxi.

 

Více o terapeutce najdete na stránkách www.appello.cz

Každou středu od 7:30 – 11:00
Pátky od 8:00 – 12:00

Individuálně dle telefonické domluvy.
Objednání přes recepci ATC na tel. čísle +420 731 16 66 16