PORADENSTVÍ A TERAPIE V OBLASTI PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVOJE PRO DĚTI OD NAROZENÍ DO 5 LET

Fyzioterapeutka Ingrid Svačinková se od roku 1995 zabývá problematikou dětí s poruchou psychomotorického vývoje, mezi které se řadí děti s perinatální zátěží, děti které přišly na svět patologickým průběhem porodu nebo také děti s posttraumatickým nálezem. Jsou to často děti s neurologickým nálezem, genetickými syndromy, které téměř vždy doprovází potíže se zpracováním smyslových vjemů.

Během terapií využívám několik rehabilitačních technik, které různě kombinuji po zvážení dané problematiky dítěte.

V průběhu prvního roku života dochází k postupnému vzpřimování dítěte a proto je správný vývoj v tomto období klíčový. Ideální psychomotorický vývoj je prevencí potíží v pozdějším věku. Pokud vývoj dítěte není ideální, je možné pomocí včasné diagnostiky a vhodné terapie vývoj pozitivně a poměrně rychle ovlivnit.

Ingrid preferuje NDT Bobath koncept a Senzorickou integraci pro jejich kompatabilitu. Jsou to terapie, při kterých se děťátko učí novým možnostem kvalitnějšího pohybu, jeho intenzivnější prožití a uvědomění si ho. Tyto terapeutické dovednosti, včetně handlingu mohou pak rodiče zakomponovat do 24 hodinové péče. Jsou to terapie, které se naprosto slučují s vnímáním světa každého z nás.

Pokud je potřeba, doplňuje pak tyto terapie dalšími potřebnými jako je např. Vojtova metoda, tape techniky a jiné.

Nabízíme i poradenskou činnost v oblasti psychomotorického vývoje dítěte (0-1rok) z pohledu fyzioterapeuta.

 Samozřejmostí je minimální doba čekání na vyšetření i konzultace a objednávání na konkrétní čas.

Kdy?

Každý pátek časově dle individuální dohody mezi 9:00 – 12:00
Ingrid Svačinková, fyzioterapeutka

Cena: 1 200 Kč / 50 min terapie / poradenství

Objednání přes recepci ATC na tel. čísle +420 731 16 66 16