MEZIOBOROVÁ KONZILIA

MEZIOBOROVÉ  KONZILIUM

 

V ARMANDI THERAPY CLINIC pořádáme přibližně jednou měsíčně mezioborová konzilia. Účelem takových konzilií je, aby u dítěte, kde je nějaká nejasnost či nejistota v dalším postupu léčby, došlo k řešení postupu na základě konsensu mezi odborníky z různých oborů. Konkrétně ortopedie, neurologie a rehabilitace.

Neurologickým odborníkem je MUDr. Kraus Josef, Csc (Klinika dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol), ortopedickým odborníkem je doc. MUDr. Alena Schejbalová, Ph.D. z Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie UK 2.LF a FN Motol, názor z pohledu rehabilitace představuje prim. MUDr. Janko a fyzioterapeuti a ergoterapeuti z naší neurorehabilitační kliniky.

Při společném vyšetření pacienta posoudíme stav komplexně – tým lékařů společně s fyzioterapeutem nebo ergoterapeutem, který dítě dobře zná. Vyšetření jednoho pacienta trvá cca 30 min. Po poradě dojdeme k dohodě o tom, co můžeme v dalším postupu doporučit – ať už se jedná o léčbu rehabilitační, medikamentózní (např. aplikace botulotoxínu), ortopedickou, ortotickou, nebo i doporučení dalších odb. vyšetření (genetika, metabolické vyš., zobrazovací metody…).

Výsledek sdělíme a vysvětlíme rodičům dítěte event. i dítěti samotnému tak, aby se následně mohli rozhodnout sami, jestli navrhovaný postup zvolí.

Výhodou těchto společných konzilií je zejména to, že po přispění každého odborníka je pohled na pacienta komplexní a nejen z pohledu jedné odbornosti, jak už to někdy při ambulantních vyšetřením bývá.

Prosíme o dodání lékařské dokumentace dítěte nejpozději 1 týden před konání Konzilia. Bez lékařské dokumentace předem nelze poskytnout klientovi konzilium.

1x měsíčně v pátek od 12:00 – 16:00

Objednání přes recepci ATC na tel. čísle +420 731 16 66 16