KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ PRO DĚTI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Rodiče zdravotně postižených dětí zažívají místo euforie z příchodu dítěte stres z častých vyšetření a obavy z budoucnosti. Vaše dítě není v pořádku. Tuto větu nechce slyšet žádný rodič. Bohužel ne všichni mají to štěstí, že se jim narodí zdravé miminko. Po vyslechnutí nemilosrdné informace následuje série nekonečných vyšetření a odborných konzultací, což bývá pro rodiny velmi stresující. Rodiče se navíc složitě orientují ve velkém množství odborných informací. Místo očekávané euforie a radosti z příchodu dítěte prožívají smutek, úzkost, strach o život svého dítěte, obavu z budoucnosti i sociální izolaci.

Pediatrická ambulance v ARMANDI THERAPY CLINIC poskytuje komplexní poradenství na vysoké úrovni pro děti se zdravotním postižením. Důraz klademe především na citlivý přístup a respekt k individuálním potřebám dětí i rodičů. Vstupní konzultace u naši lékařky v oboru dětské lékařství MUDr.Petry Lesné  trvá 60-90 min a zahrnuje interní vyšetření dítěte, celkové zhodnocení dosavadních vyšetření a návrh dalšího postupu, vždy v souladu s individuálními potřebami dítěte.

Každé pondělí časově dle individuálné dohody mezi 8:00 – 15:00 hodin. Samozřejmostí je minimální doba čekání na vyšetření i konzultace a objednávání na konkrétní čas.

Nabízíme též službu FyzioErgo Home – návštěvu fyzioterapeuta a ergoterapeuta v domácím prostředí v Praze a okolí. (do hranic hlavního města Prahy, viz mapa).

Citlivý a vnímavý přístup k pacientovi je u malých dětí mimořádně důležitý. Proto se v ARMANDI THERAPY CLINIC potkáte s laskavými a přátelskými lékaři, fyzioterapeuty, ergoterapeuty, nutričními specialisty atd., kteří to s dětmi umí. Naši specialisté mají velké pochopení pro rozmanité dětské strachy a obavy a dokážou si s malými pacienty vytvořit vztah, který je založený na důvěře. Rodiče se u nás setkají s partnerským přístupem a respektem k rodičovským kompetencím. Lékaři jsou zvyklí poskytovat rodičům podrobné informace o zdravotním stavu jejich dětí i o možnostech léčby. K základům naší péče patří také to, že lékař má na malého pacienta i na komunikaci s rodiči dostatek času.

ARMANDI THERAPY CLINIC také poskytuje komplexní týmovou péči o dětský pohybový aparát a léčbu nadváhy, na které se podílí více specialistů.

Časově dle individuální dohody mezi 8:00 – 15:00
MUDr. Petra Lesná, Lékař v oboru dětské lékařství