FYZIOERGO HOME

V rámci rehabilitační péče kliniky Armandi Therapy Clinic nabízíme novou službu FyzioErgo Home – návštěvu fyzioterapeuta a ergoterapeuta v domácím prostředí v Praze a okolí.

 

Terapeutky pomáhají dětem a jejich rodinám překonávat bariéry, kterým mohou být vystaveny z důvodu různého postižení dítěte. Výhodou rehabilitace v domácím prostředí je řešení konkrétních problémů a aplikování strategií v reálném prostředí odpovídající individuálním potřebám klienta.

Zatímco fyzioterapeut využívá různé přístupy a koncepty pro léčbu pohybového aparátu, ergoterapeut pomáhá dětem se speciálními potřebami a různým typem postižení, rozvíjet nové dovednosti, které jsou nezbytné, pro zapojení se do běžného života.

Mezi tyto aktivity patří například hra, sebeobsluha, komunikace a interakce s přáteli a členy rodiny nebo koníčky a volnočasové aktivity. Kombinace těchto dvou terapií nabízí komplexní péči, která se zaměřuje ne jenom na fyzickou stránku dítěte, ale bere v úvahu sociální a emocionální schopnosti, osobnost a zájmy dítěte, možnosti jejich rodiny nebo prostředí, ve kterém klient žije.

Všechny tyto složky jsou nezbytné pro úspěšné zapojení do komunity a zlepšení kvality života nejen klienta, ale i jeho rodiny.

Další výhodou návštěvy fyzioeterapeuta a ergoterapeuta doma, je možnost zhodnocení současné situace a následné navržení změn v domácím prostředí nebo doporučení kompenzačních pomůcek, které pomohou zlepšit a usnadnit vykonávání každodenních aktivit.

Pro objednání nebo více informací volejte na telefonní číslo:

📞 +420 731 16 66 16