ERGOBRAIN

Použijte svůj hlas, abyste posílili mozek s pomocí Forbrain®

Forbrain® posiluje specifické vzorce vašeho hlasu a tím dodává hlas do mozku přímo prostřednictvím struktury kostí.

___

Na základě let výzkumu zvukové terapie pomáhá Forbrain® zlepšit:

Řeč: Mluví-li klient do mikrofonu, bude slyšet hlas velmi jasně, mírně upravený filtrem, který zvýrazní vysoké frekvence – „jasné zvuky“. Tím, že klient slyší vlastní zlepšený hlas, přirozeně zlepšuje řeč tak, že se stává vice zvučnou a harmonickou.

Pozornost a paměť: Nečekané kontrasty v hlase udržují mozek v jakémsi neustálém režimu varování a zvyšují klientovu pozornost. Vedení kostí usnadňuje schopnost uchovat zvukovou informaci. Dokonce i děti od 3 let mohou s Forbrain® trénovat svou paměť a jazyk.

Jak terapie probíhá

 

 

Terapie ErgoBrain je součástí ergoterapie a její část probíhá se sluchátky Forbrain®.

Jeho uživatel může poslouchat a komunikovat běžně s ostatními lidmi (rodič, terapeut). Zařízení je vhodné i pro děti, které nemluví a vydávají pouze zvuky.

Jeho používáním se aktivuje audio-vokální smyčka a motivuje dítě k opakování a postupnému zlepšení projevu. Výsledný zvuk se dostává skrz kosti a kostním vedením do mozku.

Vhodnost využití sluchátek Forbrain v terapii určuje ergoterapeut.

 

Pro co je užitečný Forbrain®?

 

 

  • Pozornost: Naše schopnost udržet pozornost závisí na celkovém stavu bdělosti a ostražitosti, který nervovému systému umožňuje být vnímavý ke všem formám příchozích informací. Optimální fungování mozku vyžaduje podněty a většina z nich je přijímána přes ucho. Forbrain® pracuje na tomto stavu kortikální ostražitosti tím, že podporuje přenos vyšších kmitočtů hlasu, které mají mimořádně důležitou funkci. Dynamický filtr také vytváří variace v intenzitě hlasu a rezonanci, což má za následek neustálé překvapení mozku, což ho udržuje ve stavu bdělosti. Účelem je pomoci posílit tyto automatické mechanismy detekce změn a přizpůsobení, a tím zvýšit naši pozornost.
  • Mluvený projev: Projev je charakterizován komplexním řetězcem artikulovaných zvuků, které jsou uspořádány ve velmi specifickém rytmickém vzoru. Tento rytmus je založen na amplitudě a délce vydávaných zvuků a na důrazu, který je kladen na každého z nich. Řeč závisí na naší schopnosti vědomě generovat tyto zvuky. Ke zvládnutí je vyžadováno neustálé přizpůsobování mezi zvuky, které vydáváme, a tím, co naše ucho vnímá hlavně prostřednictvím vedení kostí. Toto je známé jako fonologické uvědomění. Zesílením základních zvuků mluveného jazyka a zvýhodněním jejich vnímání prostřednictvím vedení kostí usnadňuje Forbrain® schopnost plynule mluvit a komunikovat.
  • Paměť: Paměť hraje zásadní roli ve všech procesech učení, počínaje čtením. Je to především naše krátkodobá paměť, známá také jako fonologická paměť, která nám umožňuje uchovávat verbální informace pro rychlou analýzu. Je to verbální paměť, kterou používáme při čtení textu a která nám dává smysl textu a strukturuje jej interpunkcí a rytmem. Je to také to, co nám umožňuje vést rozhovor a následovat úvahy. Slovní paměť je spojena s uvědoměním artikulace v řeči, jinými slovy, s mírou pozornosti zaměřenou na zprávu, která byla vydána a přijata. Filtr Forbrain® zvýrazňuje rytmus řeči a kostní vedení usnadňuje jeho integraci, čímž zvyšuje naši schopnost uchovávat zprávu.