COACHING

Do našeho portofolia služeb zavádíme nový typ služby, tzv. koučink. Mnoho rizikových faktorů ovlivnit nemůžeme např. věk, pohlaví či genetickou výbavu, nicméně co ovlivnit můžeme, kromě farmakoterapie, je změna životního stylu. Změna životního stylu spočívající v dostatečném pohybu, redukci hmotnosti, zanechání kouření, zdravém stravování dokáže výrazně snížit kardiovaskulární riziko. Nicméně adherence pacientů ke změně je malá a prospěšné změny jsou často přechodné.

Co to je koučink?

 

Je mnohem jednodušší říci, co koučink není, než vystihnout, co koučink je. Koučink není poradenství, ani psychoterapie ani mentorink. International Coach Federation definuje coaching:

Koučové jsou trénováni, aby poslouchali, pozorovali a přizpůsobovali svůj přístup k individuálním potřebám klienta. Snaží se vyjasnit/vynést na světlo řešení a strategie od klientů; kouči věří v klientovu přirozenou kreativitu a schopnost najít své řešení. Práce kouče je ve vytváření podpory pro klientovy schopnosti, zdroje a kreativitu, kterou klient již má.

V souhrnu lze říci, že za posledních 10 let se ukazuje, že koučink je efektivní intervencí všude tam, kde je důležitá spolupráce pacienta.

Koučování na 5 principech:

 

 • Nezávislé učení: Kouč předpokládá, že klient je expertem na vlastní život a tudíž má svá správná řešení. Kouč je tu jako katalyzátor, který umožňuje klientovi urychlit proces učení.
 • Zaměření na řešení: S klientem se kouč nezabývá otázkou, proč to nejde, ale stále vede klienta ke způsobu myšlení, jak by to šlo.
 • Náročnost: Klientovi kouč pomáhá vystoupit z jeho „komfortní zóny“. Tento princip je založen na poznatku, že lidé nejlépe pracují, když mají před sebou výzvu a jsou plně vytíženi
 • Pozitivní zpětná vazba: Většina klientů je k sobě už tak dost kritická. Úkolem kouče je klientovi ukázat, co dělá dobře, a co z toho může dále použít v dosahování svého cíle
 • Struktura: Celá koučovací série má jasnou strukturu, za jejíž dodržení je zodpovědný kouč. S touto strukturou se klient seznamuje již na prvním sezení. Struktura dává klientovi pocit bezpečí a umožňuje mu plně se soustředit na učení a dosahování svých cílů.

Tohoto přístupu lze využít ve  Formálním koučinku a Neformálním koučovacím rozhovoru. Formální koučink probíhá většinou s jednotlivým klientem, po dobu 12 přibližně jednohodinových sezení. Je zaměřen na předem daný výsledek a obvykle trvá 3 nebo 6 měsíců.

Neformální koučovací rozhovor zahrnuje specifický přístup k rozhovoru. Je zaměřen na hledání „nového“ řešení k situaci, kterou klient na sezení přináší.

Sportovní psychoterapie:

 

ATC nabízí pro klienty z oblastu výkonnostního a vrcholového sportu tyo služby:

 • psychologické intervence u sportovců různých výkonnostních a věkových kategorií
 • psychologické intervence u vrcholových sportovců
 • psychodiagnostiku se zaměřením na výkonnostní a vrcholový sport
 • psychoterapii se zaměřením na výkonnostní a vrcholový sport
 • konzultace a poradenství v oblasti výkonnostního a vrcholového sportu
 • zpracování soudních posudku se zaměřením forenzně-sportovní oblast
 • lektorská činnost se zaměřením na výkonnostní a vrcholový sport
 • výzkumná činnost se zaměřením na výkonnostní a vrcholový sport
 • publikační činnost se zaměřením na výkonnostní a vrcholový sport

Služby jsou poskytovány pro různé věkové kategorie, pro jednotlivce a skupiny.

Kouč: Mgr. Jana Johnson = Mentální kouč

 • V terapii se zaměřuji především na vztahovou a komunikační problematiku, dále na zvládání náročných životních situací, osobních krizí, nejistot.
 • Také mám dlouholeté zkušenosti v oblasti sportu, zejména tenisu.
 • Nabízím individuální terapii ambulantní formou.

Vaše anonymita a důvěrnost sdělení je plně zabezpečena. Důstojnost a respekt k člověku jako takovému je mojí prioritou.

Časy: úterý 13:00-16:00