19. října 2019

Petra Fridrichová je certifikovanou jóga terapeutkou s licencí Yoga for the Special Child. Terapeutický koncept jógy, který má svůj původ v Brazílii, k nám přinesla v roce 2015 a od té doby pracuje s dětmi s nejrůznějšími obtížemi – pohybovými, duševními, genetickými (obrnou, dystrofií, atrofií, poruchami autistického spektra, Downovým syndromem).
Její doménou je práce s dětmi i dospělými s DMO, s níž má osobní zkušenost.

Na semináři nás seznámila s historií Yoga for the Special Child, s možnostmi jógové terapie u nás, s principy a výsledky své praxe a poskytne praktickou ukázku s některým z dětí.