ARMANDI THERAPY CLINIC

komplexní péče zaměřená na děti s fyzickým a kombinovaným postižením 

V rámci ambulantní péče se na naší neuroklinice staráme o zlepšování kondice dětských klientů především s mozkovou obrnou (MO) a neurologickými onemocněními, která ovlivňují jejich motoriku.

V moderně zařízených prostorách kliniky se náš kvalifikovaný tým věnuje každému dítěti zvlášť. Na všechny terapie se k nám můžete samozřejmě objednat i bez doporučení lékaře.

Za každého našeho dětského klienta, který absolvuje rehabilitační pobyt na naší klinice, vysazujeme strom. Sázení stromů probíhá 2x ročně (na jaře a na podzim) po celém území České Republiky ve spolupráci s sazimestromy.cz. Každé dítě obdrží certifikát, na kterém je uvedeno kdy a kde je strom zasazený.

Našim dětem se dostává intenzivní a individuální přístup léčby, která zohledňuje jak jejich fyzický stav, tak i ten psychický. Specializujeme se na neurorehabilitaci pomocí konceptu TheraSuit. Této terapii u nás říkáme PEGAS podle maskotaprobíhá denně a jejím cílem je vytvořit a upevnit správné pohybové vzorce, které dítěti pomohou k samostatnému sedu, kleku, stoji či chůzi.

BabyPegas je hodinová terapie určena nejen pro předčasně narozené děti, ale i pro děti do věku dvou let s pohybovou poruchou po stabilizaci akutního stavu (tzv. včasná rehabilitace). MiniPegas je cvičení pro děti od 2 let, pro které je příliš obtížná TheraSuit terapie anebo jsou moc štíhlí pro obleček TheraSuit. 

A pouze těmito terapiemi to u nás nekončí. Kromě Pegase nabízíme dětským klientům hned několik dalších terapií, a to Ergoterapii nebo Ergoterapii s SI přístupem.

Terapie ErgoBrain je součástí Ergoterapie , která pomocí sluchátek využívá kostní vedení a sérii dynamických filtrů pro zprostředkování zpětné vazby uživateli jeho vlastním hlasem tak, že optimalizuje všechny složky audio-vokální smyčky, čímž zlepšuje sluchové vnímání.

FyzioErgo Home je návštěva fyzioterapeuta a ergoterapeuta v domácím prostředí v Praze a okolí. Terapeutky pomáhají dětem a jejich rodinám překonávat bariéry, kterým mohou být vystaveny z důvodu různého postižení dítěte. Výhodou rehabilitace v domácím prostředí je řešení konkrétních problémů a aplikování strategií v reálném prostředí odpovídající individuálním potřebám klienta.

Armandi NeuroStim Method je unikátní metoda, která propojuje principy a techniky rehabilitace pacientů s onemocněním CNS (centrální nervové soustavy) s organickým poškozením a s výraznými syndromy bolesti.

 

Na naší klinice také nabízíme Terapii komunikace a rozvoje jazykových schopností, která je především určena klientům s neurologickými postiženími, kteří ale trpí i přidruženými problémy jako jsou potíže s příjmem a zpracováním potravy či tekutin, s komunikací, s percepcí a dalšími. 

Nutriční terapie se soustřeďuje zejména na zhodnocení současného stravovacího režimu, poradenství a sestavení nutričních plánů, které jsou vždy tvořeny na základě individuálních potřeb klienta.

VitalStim terapie je specializovaná forma neurosvalové elektrické stimulace vytvořena k léčbě dysfagie přes svalovou re-edukaci. Stimulují se motorické nervy v hrdle, zatímco se klient snaží vyvolat polknutí a svalovou kontrakci.

Mezi další terapie patří Terapie počítačovou hrou. Jedná se o speciální rehabilitační počítačové hry, které pomáhají klientům rozvíjet a zlepšovat jejich funkční pozice, smysl pro rovnováhu, řízení motoriky a dochází ke zvýšení motivace dítěte provádět požadované pohyby a cvičení.

Interaktivní místnost nabízí kompaktní integrovaný systém, který motivuje děti aktivně se zapojovat do vzdělávání. Rozvíjí logické myšlení, postřeh, pohyblivost, trpělivost a vnímání. Jedná se o speciálně upravené rehabilitační hry. Díky tomu jsou tyto hry speciálně zaměřené na stimulaci vnímání dětí se speciálními potřebami.

MOTOmed a rehabilitační chodník je součástí fyzioterapie a slouží k procvičování dolních nebo horních končetin.

Všichni pak mohou využít Oxygenoterapii na urychlení regenerace nebo Snoezelen multi-senzorický pokoj, kde v kouzelné místnosti stimulujeme jejich smysly, čímž posilujeme účinky ostatních terapií.

Naše klinika nabízí i masáže nejen pro miminka, se zaměřením na předčasně narozené děti, kterým pravidelná masáž prospívá k rychlejšímu přibývání na váze a k čilosti.

Dále Canisterapii, při které se využívá kontaktu mezi dítětem a psem. Pomáhá rozvoji citových a rozumových schopností nebo k relaxaci.

Možnosti vhodné terapie pro vaše dítě lze zkonzultovat s naším primářem kliniky po předchozím sjednání schůzky.

Připravujeme nově dětský koutek pro vaše děti se speciálními potřebami a poskytnout tak osobám, které se o dítě starají, čas pro odpočinek a zajištění osobních záležitostí.

Před vstupem na recepci neurokliniky je kuchyňka pro ohřátí jídla v mikrovlnné troubě či uschování jídla do ledničky. Přebalovací pult pro děti je umístěný vedle recepce na bezbariérové toaletě.

Ve vedlejší budově v přízemí se nachází jídelna, kde si můžete zakoupit teplé jídlo či občerstvení. Dále nabízíme zdarma po dobu rehabilitace návštěvu fitness. Parkování je přímo v areálu vedle hlavního vstupu do kliniky.

Dětem i jejich rodinám se snažíme zpříjemnit chvíle akcemi jako je dětský den s Michalem z Kouzelné školky, Mikuláš, letní a zimní rodinný pobyt, pobyt u moře, dětský bazárek, líčení s Mary Kay a soutěže o různé dárky, sázení stromů, kulturní akce (muzikálové a divadelní představení…). Více informací najdete na našich stránkách kalendář akcí, na stránkách facebooku nebo na recepci +420 731 16 66 16.

Proč vybrat terapii u nás

Intenzivní léčba pacientům na míru

Jeden terapeut po celou dobu léčby

Možnost zajištění výhodného ubytování