Pokud máte vy nebo vaše děti akutní zdravotní potíže, vysokou horečku nad 38 stupňů Celsia, kašel, jste dušní atd. a pobývali jste zároveň v posledních 14 dnech v rizikových zemích postižených koronavirem, nenavštěvujte neurorehabilitační kliniku ARMANDI THERAPY CLINIC, ale TELEFONICKY KONTAKTUJTE SVÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE NEBO EPIDEMIOLOGA MÍSTNÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE NA TEL.: 733 673 900. Využít můžete také kontakty HYGIENICKÉ STANICE HL. MĚSTA PRAHY NA TEL.: 773 782 856 a 773 782 850.

Pro více informací, prosím, klikněte na tento odkaz.

Nová pobočka ATC v Hradci Králové

Otevřeli jsme pro vás novou pobočku dětské neurokliniky ATC v EUC v Hradci Králové na adrese Bratří Štefanů 895 s otevírací dobou 7:30-16:00.
V tuto chvíli nabízíme pouze ergoterapii, na kterou se již můžete objednat na tel. čísle 731 024 208.

Těší se na vás terapeutka Markéta 🌸

ARMANDI THERAPY CLINIC

komplexní péče zaměřená na děti s fyzickým a kombinovaným postižením 

V rámci ambulantní péče se na naší klinice staráme o zlepšování kondice dětských klientů především s dětskou mozkovou obrnou (DMO) a neurologickými onemocněními, která ovlivňují jejich motoriku.

V moderně zařízených prostorách kliniky se náš kvalifikovaný tým věnuje každému dítěti zvlášť. Na všechny terapie se k nám můžete samozřejmě objednat i bez doporučení lékaře.

Za každého našeho dětského klienta, který absolvuje rehabilitační pobyt na naší klinice, vysazujeme strom. Sázení stromů probíhá 2x ročně (na jaře a na podzim) po celém území České Republiky ve spolupráci s sazimestromy.cz. Každé dítě obdrží certifikát, na kterém je uvedeno kdy a kde je strom zasazený.

Našim dětem se dostává intenzivní a individuální přístup léčby, která zohledňuje jak jejich fyzický stav, tak i ten psychický. Specializujeme se na neurorehabilitaci pomocí konceptu TheraSuit. Této terapii u nás říkáme podle maskota PEGAS a probíhá denně. Nabízíme také terapii s ortotickým oblečkem TheraTogsJejich cílem je vytvořit a upevnit správné pohybové vzorce, které dítěti pomohou k samostatnému sedu, kleku, stoji či chůzi. Při vstupní prohlídce vám rádi poradíme, který obleček je pro vaše dítě vhodný. 

BabyPegas je určený nejen pro předčasně narozené děti, kterým naše zkušená fyzioterapeutka poradí s psychomotorickým vývojem a doporučí jim vhodné pomůcky a hračky.  MiniPegas je cvičení pro děti od 2 let, pro které je příliš obtížná TheraSuit terapie anebo jsou moc štíhlí pro obleček TheraSuit. 

A pouze těmito terapiemi to u nás nekončí. Kromě Pegase nabízíme dětským klientům hned několik dalších terapií, a to Ergoterapii nebo Ergoterapii s SI přístupem.

Terapie ErgoBrain je součástí Ergoterapie , která pomocí sluchátek využívá kostní vedení a sérii dynamických filtrů pro zprostředkování zpětné vazby uživateli jeho vlastním hlasem tak, že optimalizuje všechny složky audio-vokální smyčky, čímž zlepšuje sluchové vnímání.

FyzioErgo Home je návštěva fyzioterapeuta a ergoterapeuta v domácím prostředí v Praze a okolí. Terapeutky pomáhají dětem a jejich rodinám překonávat bariéry, kterým mohou být vystaveny z důvodu různého postižení dítěte. Výhodou rehabilitace v domácím prostředí je řešení konkrétních problémů a aplikování strategií v reálném prostředí odpovídající individuálním potřebám klienta.

Armandi NeuroStim Method je unikátní metoda, která propojuje principy a techniky rehabilitace pacientů s onemocněním CNS (centrální nervové soustavy) s organickým poškozením a s výraznými syndromy bolesti.

 

Na naší klinice také nabízíme Terapii komunikace a rozvoje jazykových schopností, která je především určena klientům s neurologickými postiženími, kteří ale trpí i přidruženými problémy jako jsou potíže s příjmem a zpracováním potravy či tekutin, s komunikací, s percepcí a dalšími. 

Nutriční terapie se soustřeďuje zejména na zhodnocení současného stravovacího režimu, poradenství a sestavení nutričních plánů, které jsou vždy tvořeny na základě individuálních potřeb klienta.

VitalStim terapie je specializovaná forma neurosvalové elektrické stimulace vytvořena k léčbě dysfagie přes svalovou re-edukaci. Stimulují se motorické nervy v hrdle, zatímco se klient snaží vyvolat polknutí a svalovou kontrakci.

Mezi další terapie patří Terapie počítačovou hrou. Jedná se o speciální rehabilitační počítačové hry, které pomáhají klientům rozvíjet a zlepšovat jejich funkční pozice, smysl pro rovnováhu, řízení motoriky a dochází ke zvýšení motivace dítěte provádět požadované pohyby a cvičení.

Interaktivní místnost nabízí kompaktní integrovaný systém, který motivuje děti aktivně se zapojovat do vzdělávání. Rozvíjí logické myšlení, postřeh, pohyblivost, trpělivost a vnímání. Jedná se o speciálně upravené rehabilitační hry. Díky tomu jsou tyto hry speciálně zaměřené na stimulaci vnímání dětí se speciálními potřebami.

MOTOmed a rehabilitační chodník je součástí fyzioterapie a slouží k procvičování dolních nebo horních končetin.

Všichni pak mohou využít Oxygenoterapii na urychlení regenerace nebo Snoezelen multi-senzorický pokoj, kde v kouzelné místnosti stimulujeme jejich smysly, čímž posilujeme účinky ostatních terapií.

Naše klinika nabízí i masáže nejen pro miminka, se zaměřením na předčasně narozené děti, kterým pravidelná masáž prospívá k rychlejšímu přibývání na váze a k čilosti.

Dále Canisterapii, při které se využívá kontaktu mezi dítětem a psem. Pomáhá rozvoji citových a rozumových schopností nebo k relaxaci.

Možnosti vhodné terapie pro vaše dítě lze zkonzultovat s naším primářem kliniky po předchozím sjednání schůzky. 

Na konci terapie dětský klient obdrží diplom za vzornou rehabilitaci, ručně uháčkovaného maskota Pegase a balónek.

Připravujeme nově dětský koutek pro vaše děti se speciálními potřebami a poskytnout tak osobám, které se o dítě starají, čas pro odpočinek a zajištění osobních záležitostí.

Pro doprovod dětských klientů máme připravené lehké občerstvení, vodu, kávu nebo čaj v jídelním koutku. Na chodbě kliniky je kuchyňka pro ohřátí jídla v mikrovlnné troubě či uschování jídla do ledničky. Přebalovací pult pro děti je umístěný vedle recepce na bezbariérové toaletě.

V budově se nachází jídelna, kde si můžete zakoupit teplé jídlo či občerstvení. Dále nabízíme zdarma po dobu rehabilitace návštěvu fitness centra a relaxační místnosti v budově. Parkování je přímo v areálu vedle hlavního vstupu do kliniky.

Dětem i jejich rodinám se snažíme zpříjemnit chvíle akcemi jako je dětský den s Michalem z Kouzelné školky, Mikuláš, letní a zimní rodinný pobyt, pobyt u moře, dětský bazárek, líčení s Mary Kay a soutěže o různé dárky, sázení stromů, kultůrní akce (muzikálové a divadelní představení…). Více informací najdete na našich stránkách kalendář akcí, na stránkách facebooku nebo na recepci +420 731 16 66 16

 

 

Proč vybrat terapii u nás

Intenzivní léčba pacientům na míru

Jeden terapeut po celou dobu léčby

Možnost zajištění výhodného ubytování